Jačanje javnih institucija [responsive-menu menu="glavni_meni"]

Jačanje javnih institucija
u Bosni i Hercegovini

Strategija Programa jačanja javnih institucija jest zatvoriti ogroman jaz koji postoji između ciljeva i standarda Strategije reforme javne uprave i njihove same provedbe.
 • Upravljanje ljudskim potencijalima

  Opći cilj reforme u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima jeste razvoj profesionalne, politički nepristane, nacionalno izbalansirane, etične, stabilne državne službe koja odgovara potrebama, koja će biti poštovana i u stanju da pruži efikasne usluge vladama i građanima u BiH.

 • Komunikacije i upravljanje znanjem

  Ciljevi zacrtani u ovom strateškom akcionom planu su osnova za rad u tematskoj oblasti Komunikacije i upravljanje znanjem. Strateško pozicioniranje komunikacija unutar javnih institucija, unapređenje profesije, izgradnja kapaciteta, promjena pristupa komunikacijama (od pukog informisanja do dvosmjerne komunikacije s građanima) te uvođenje novih metoda, ideja i alatki predstavljaju glavnu osnovu rada Programa jačanja javnih institucija u oblasti komunikacija.

 • Javne nabave i elektronska uprava

  Većina servisa koje pruža javna uprava je informacione prirode pa su kao takvi i pogodni za pružanje elektronskim putem, najčešće putem Interneta.

 • Planiranje i koordinacija u reformi javne uprave

  Cilj u ovoj tematskoj oblasti Programa jest ojačati kapacitete ključnih institucija u njihovim naporima da koordiniraju proces RJU a posljedično tome i ispunjavanju zahtjeva za evropske integracije.

 • Upravljanje kvalitetom

  Upravljanje kvalitetom je jedna od tematskih oblasti, u kojoj se posebna pažnja posvećuje orijentiranosti prema korisnicima, civilnom društvu i mjerenju uspjeha u skladu sa uspostavljenim procesno-orijentiranom sistemu institucije.

Aktuelne novosti

Otvaranje regionalne konferencije o upravljanju kvalitetom

21. 11. 2016.

Održana regionalna konferencija o upravljanju kvalitetom: Javna uprava postoji za dobrobit korisnika i građana

  — U Sarajevu je 17. i 18. novembra 2016. u organizaciji njemačkog GIZ-a, Ureda koordinatora za reform javne uprave (PARCO) i Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) održana regionalna

Više...

Konferencija o komunikacijama u javnoj upravi 6

26. 10. 2016.

Održana prva konferencija o komunikacijama u javnoj upravi: Bez uspješne komunikacije nema ni uspješne javne uprave

  — Konferencija o komunikacijama u javnoj upravi održana je 26. oktobra 2016. u Sarajevu. Konferenciju su u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji, po nalogu Vlade SR Njemačke u Bosni

Više...

Regionalni okrugli stol: Objava odluka u javnim nabavkama

11. 10. 2016.

Održan regionalni okrugli sto o objavi odluka u sistemu javnih nabavki

  — Od 6 do 8. oktobra 2016. u Sarajevu je u organizaciji Programa jačanja javnih institucija u BiH i Kancelarije za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine održan regionalni okrugli stol o objavi

Više...

Arhiva novosti


bars.fw

O programu

Cilj programa jeste da odabrane javne institucije sve više ispunjavaju standarde Strategije reforme javne uprave.

PARCO

PARCO

Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH je glavni bosanskohercegovački partner Programa.

Partneri

Naši partneri

Saznajte s kojim javnim institucijama sarađujemo.