Jačanje javnih institucija [responsive-menu menu="glavni_meni"]

Jačanje javnih institucija
u Bosni i Hercegovini

Strategija Programa jačanja javnih institucija jest zatvoriti ogroman jaz koji postoji između ciljeva i standarda Strategije reforme javne uprave i njihove same provedbe.
 • Upravljanje ljudskim potencijalima

  Opći cilj reforme u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima jeste razvoj profesionalne, politički nepristane, nacionalno izbalansirane, etične, stabilne državne službe koja odgovara potrebama, koja će biti poštovana i u stanju da pruži efikasne usluge vladama i građanima u BiH.

 • Komunikacije i upravljanje znanjem

  Ciljevi zacrtani u ovom strateškom akcionom planu su osnova za rad u tematskoj oblasti Komunikacije i upravljanje znanjem. Strateško pozicioniranje komunikacija unutar javnih institucija, unapređenje profesije, izgradnja kapaciteta, promjena pristupa komunikacijama (od pukog informisanja do dvosmjerne komunikacije s građanima) te uvođenje novih metoda, ideja i alatki predstavljaju glavnu osnovu rada Programa jačanja javnih institucija u oblasti komunikacija.

 • Javne nabave i elektronska uprava

  Većina servisa koje pruža javna uprava je informacione prirode pa su kao takvi i pogodni za pružanje elektronskim putem, najčešće putem Interneta.

 • Planiranje i koordinacija u reformi javne uprave

  Cilj u ovoj tematskoj oblasti Programa jest ojačati kapacitete ključnih institucija u njihovim naporima da koordiniraju proces RJU a posljedično tome i ispunjavanju zahtjeva za evropske integracije.

 • Upravljanje kvalitetom

  Upravljanje kvalitetom je jedna od tematskih oblasti, u kojoj se posebna pažnja posvećuje orijentiranosti prema korisnicima, civilnom društvu i mjerenju uspjeha u skladu sa uspostavljenim procesno-orijentiranom sistemu institucije.

Aktuelne novosti

Nema slike

29. 09. 2017.

Predstavnici Ureda koordinatora za RJU na CAF radnom sastanku u Talinu

Kenan Avdagić i Staša Sihrovski, predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave i CAF korespodenti borave u studijskoj posjeti Talinu, gdje se održava CAF sastanak radne grupe. Teme sastanka su aktualne za BiH: procedura vanjske procjene zrelosti institucije, izrada novih CAF smjernica za implementaciju, te CAF i izazovi javnog sektora u Estoniji. Imajući u vidu […]

Više...

Nema slike

17. 07. 2017.

Obuka “Uvod u upravljanje kvalitetom u javnoj upravi” održana u Beogradu

— U zadnjoj sedmici mjeseca juna je na poziv Službe za upravljanje kadrovima Republike Srbije, te putem Projekta podrška reformi javne uprave u Republici Srbiji, koji provodi GIZ, održana jednodnevna obuka na temu: Uvod u upravljanje kvalitetom u javnoj upravi. Obuku je u ime Programa jačanja javnih institucija u BiH održala Tihana Puzić, viša savjetnica […]

Više...

Nema slike

06. 07. 2017.

Studijska posjeta Republici Sloveniji u oblasti javnih nabavki: razmjena iskustava po pitanju procedura elektronskih nabavki

— Dalji razvoj elektronskog sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini jeste jedna od glavnih aktivnosti planiranih u trećoj fazi Programa jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini. Kao i u prethodnoj fazi implementacije, glavni programski partner u provođenju ove aktivnosti je Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine (AJN). U cilju povećanja kapaciteta i […]

Više...

Arhiva novostiO programu

Cilj programa jeste da odabrane javne institucije sve više ispunjavaju standarde Strategije reforme javne uprave.

PARCO

Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH je glavni bosanskohercegovački partner Programa.

Partneri

Naši partneri

Saznajte s kojim javnim institucijama sarađujemo.