Predstavnici Ureda koordinatora za RJU na CAF radnom sastanku u Talinu [responsive-menu menu="glavni_meni"]

Jačanje javnih institucija
u Bosni i Hercegovini

Strategija Programa jačanja javnih institucija jest zatvoriti ogroman jaz koji postoji između ciljeva i standarda Strategije reforme javne uprave i njihove same provedbe.

29. 09. 2017.

Predstavnici Ureda koordinatora za RJU na CAF radnom sastanku u Talinu

Kenan Avdagić i Staša Sihrovski, predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave i CAF korespodenti borave u studijskoj posjeti Talinu, gdje se održava CAF sastanak radne grupe. Teme sastanka su aktualne za BiH: procedura vanjske procjene zrelosti institucije, izrada novih CAF smjernica za implementaciju, te CAF i izazovi javnog sektora u Estoniji. Imajući u vidu […]

Više...

17. 07. 2017.

Obuka “Uvod u upravljanje kvalitetom u javnoj upravi” održana u Beogradu

— U zadnjoj sedmici mjeseca juna je na poziv Službe za upravljanje kadrovima Republike Srbije, te putem Projekta podrška reformi javne uprave u Republici Srbiji, koji provodi GIZ, održana jednodnevna obuka na temu: Uvod u upravljanje kvalitetom u javnoj upravi. Obuku je u ime Programa jačanja javnih institucija u BiH održala Tihana Puzić, viša savjetnica […]

Više...

06. 07. 2017.

Studijska posjeta Republici Sloveniji u oblasti javnih nabavki: razmjena iskustava po pitanju procedura elektronskih nabavki

— Dalji razvoj elektronskog sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini jeste jedna od glavnih aktivnosti planiranih u trećoj fazi Programa jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini. Kao i u prethodnoj fazi implementacije, glavni programski partner u provođenju ove aktivnosti je Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine (AJN). U cilju povećanja kapaciteta i […]

Više...

19. 12. 2016.

Održana obuka za državne službenike o otvorenoj vlasti

  — U okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koje po nalogu Vlade SR Njemačke provodi GIZ u Sarajevu je u srijedu i četvrtak, 14. i 15. decembra 2016, održana obuka o otvorenoj vlasti za državne službenice i službenike sa nivoa BiH pod nazivom Transparentno, odgovorno i otvoreno. Obuku je provedena u saradnji GIZ-a, Ureda koordinatora za […]

Više...

21. 11. 2016.

Održana regionalna konferencija o upravljanju kvalitetom: Javna uprava postoji za dobrobit korisnika i građana

  — U Sarajevu je 17. i 18. novembra 2016. u organizaciji njemačkog GIZ-a, Ureda koordinatora za reform javne uprave (PARCO) i Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) održana regionalna konferencija „Koristi upravljanja kvalitetom u javnoj upravi″ koja je rezultirala nizom kvalitetnih prijedloga koji će upravljanje kvalitetom učiniti jednostavnim alatom za održivi kvalitet u radu […]

Više...

26. 10. 2016.

Održana prva konferencija o komunikacijama u javnoj upravi: Bez uspješne komunikacije nema ni uspješne javne uprave

  — Konferencija o komunikacijama u javnoj upravi održana je 26. oktobra 2016. u Sarajevu. Konferenciju su u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji, po nalogu Vlade SR Njemačke u Bosni i Hercegovini provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), organizirali: Ured koordinatora za reformu javne uprave, Direkcija za evropske integracije BiH, Agencija za statistiku BiH,  […]

Više...

11. 10. 2016.

Održan regionalni okrugli sto o objavi odluka u sistemu javnih nabavki

  — Od 6 do 8. oktobra 2016. u Sarajevu je u organizaciji Programa jačanja javnih institucija u BiH i Kancelarije za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine održan regionalni okrugli stol o objavi odluka i razmjene iskustava po pitanju donošenja odluka po žalbama u procesima javnih nabavki. Pored predstavnika institucija iz Bosne i Hercegovine okruglom stolu su prisustvovali […]

Više...

Obuka o društvenim medijima u javnoj upravi

21. 07. 2016.

Uspješno realizirana obuka o društvenim medijima u javnoj upravi BiH

  — U Sarajevu je u srijedu, 20. jula 2016, u okviru aktivnosti Programa jačanja javnih institucija BiH održana obuka državnih službenika o korištenju društvenih medija u komunikaciji organa javne uprave u BiH. Ciljevi obuke su bili kreirati zajedničko razumijevanje o potencijalima koje društveni mediji pružaju javnim institucijama, unaprijediti kapacitete službenika zaduženih za komunikacije te […]

Više...

15. 07. 2016.

PARCO izdao prvi broj newslettera o reformi javne uprave

  — Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) objavila je prvi broj elektronskog biltena koji sadrži informacije o procesu reforme javne uprave u BiH i aktivnostima koje PARCO provodi. Podršku kreiranju, pripremi i izdavanju ovog newslettera PARCO-u je pružio GIZ kroz Program jačanja javnih institucija. Newsletter će biti izdavan svaka dva mjeseca. Koordinator reforme […]

Više...

23. 06. 2016.

Promovisan prvi IPA II pojmovnik u regionu

  — Direkcija za evropske integracije je u utorak, 14. juna 2016. u Velikoj sali Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu promovirala IPA II pojmovnik, koji je pripremljen i objavljen uz podršku GIZ-a i to u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH. Prisutnima se u ime Direkcije za evropske integracije obratila Zara Halilović, pomoćnica direktora […]

Više...

1 2 3 5