Uspješno realiziran seminar na temu „Iskustva Ministarstva odbrane BiH u prevenciji korupcije“ [responsive-menu menu="glavni_meni"]

Jačanje javnih institucija
u Bosni i Hercegovini

Strategija Programa jačanja javnih institucija jest zatvoriti ogroman jaz koji postoji između ciljeva i standarda Strategije reforme javne uprave i njihove same provedbe.

25. 05. 2016.

Uspješno realiziran seminar na temu „Iskustva Ministarstva odbrane BiH u prevenciji korupcije“

  — U Sarajevu je 17. maja 2016. održan seminar “Iskustva Ministarstva odbrane BiH u prevenciji korupcije” koji je organiziran u okviru saradnje kroz tematsku oblast Upravljanje ljudskim potencijalima. Pozdravnim riječima prisutnima se obratila i upoznala prisutne o temi seminara predstavnica Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) gđa Edina Čubela. Nakon pozdravnih riječi, generalni inspektor MO BiH […]

Više...

24. 05. 2016.

Održana radionica na temu Paket proširenja – nova metodologija

  — U okviru izvještavanja i ocjene napretka država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU, Evropska komisija je prošle godine uvela novu metodologiju koja uključuje izvještavanje o ostvarenom napretku i dostavljanje opisa postojećeg stanja za pojedinačne oblasti. Kao dio aktivnosti na pripremi institucija u Bosni i Hercegovini za izvještavanje u sedam oblasti na […]

Više...

09. 05. 2016.

Pregled rezultata Programa u 2015: Najznačajnija dostignuća iz oblasti upravljanja kvalitetom

  — Jedan od ciljeva Programa jačanja javnih institucija je uvođenje sistema upravljanja kvalitetom (QM – quality management) i ispitivanja zadovoljstva klijenata u obuhvaćenim javnim institucijama na nivou BiH. U sklopu reformske oblasti Upravljanje ljudskim resursima Revidiranog akcionog plana (RAP 1) Strategije reforme javne uprave, za Ured koordinatora reforme javne uprave u BiH (PARCO) postavljen je […]

Više...

04. 03. 2016.

Agencija za državnu službu BiH provela ispitivanje zadovoljstva korisnika obukom

  — Korisnici čije je mišljenje i zadovoljstvo ispitano su bili državni službenici registriani u sistemu upravljanja obukama TMS. Od ukupno 2100 korisnika, odgovor na anketu je dalo 350 tokom 10 dana trajanja ankete u decembru 2015. godine. Cilj ankete koju je provela Agencija za državnu službu BiH (ADS BiH) je bilo ispitivanje zadovoljstva kompletnom obukom […]

Više...

Sretni praznici! Sretni blagdani! Season's Greetings! Frohe Festtage!

22. 12. 2015.

Srećni praznici!

Tim Programa jačanja javnih institucija u BiH želi svim posjetiocima stranice srećne praznike i uspješnu novu godinu!  

Više...

Proaktivna transparentnost u javnoj upravi u BiH

20. 12. 2015.

Pregled rezultata Programa u 2015: Proaktivna transparentnost u javnoj upravi u BiH

— Program jačanja javnih institucija u BiH kroz tematsku oblast Komunikacije i upravljanje znanjem podržava četiri institucije korisnice (Ured koordinatora za reformu javne uprave – PARCO, Agencija za statistiku BiH – BHAS, Direkcija za evropske integracije – DEI i Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta – HEA) u unapređenju strateških komunikacija što uključuje […]

Više...

12. 12. 2015.

Uspješno obavljena samoprocjena Ureda koordinatora u okviru CAF procesa

— Tokom protekla tri mjeseca Ured koordinatora za reformu javne uprave aktivno je radio na prvoj samoprocjeni u okviru implementacije CAF modela za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi. Zajedno sa ekspertima iz Europskog instituta za javnu upravu (EIPA) uspješno se implementiraju koraci samoprocjene, a tokom sljedeće sedmice je planirana prva obuka za buduće trenere iz […]

Više...

06. 11. 2015.

Konferencija o upravljanju kvalitetom u javnoj upravi održana u Sarajevu

— U Sarajevu je 27. oktobra 2015. održana konferencija „Upravljanje kvalitetom – instrument za bolju javnu upravu“ koju su organizovali Ured koordinatora za reformu javne uprave i njemački GIZ u saradnji sa Evropskim institutom za javnu upravu (EIPA). Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je da je reforma javne uprave jedan […]

Više...

24. 09. 2015.

Održana radionica o javno-privatnom partnerstvu

Radionica o analizi i poboljšanju Projekta javno-privatnog partnerstva (JPP) održana je 23. aprila ove godine u hotelu Bristol u Sarajevu. Projekat javno-privatno partnerstvo pripremljen je u okviru nadzornog tima Javne finansije. Pored članova ovog nadzornog tima, radionica je organizirana i za predstavnike: Ministarstva finansija i trezora BiH, Ministarstva finansija RS, Federalnog ministarstvo finansija, Direkcije za finansije BD, […]

Više...

29. 04. 2015.

Komunikacija u javnoj upravi je učinkovita ako je proaktivna i strateška

Rukovodioci i službenici za komunikacije četiri institucije učesnice Programa jačanja javnih institucija u BiH pohađali su od 21. do 24. aprila 2015. obuku o strateškom komuniciranju. Jedna od poruka sa radionica je da komunikacija institucija uprave s javnostima može biti posmatrana kao fudbalska utakmica u kojoj tim javnosti igra bez prekida, odnosno, kreira situaciju u kojoj se […]

Više...

1 2 3 4 5