PARCO [responsive-menu menu="glavni_meni"]

Jačanje javnih institucija
u Bosni i Hercegovini

Strategija Programa jačanja javnih institucija jest zatvoriti ogroman jaz koji postoji između ciljeva i standarda Strategije reforme javne uprave i njihove same provedbe.

23. 09. 2015.

PARCO

Ured koordinira, usmjerava i nadzire reformu  javne uprave, kako bi njena unapređena organizaciona struktura uz primjenu  najboljih evropskih praksi bila sposobna da provede cjelokupan proces EU integracija BiH i da postane dio Evropskog administrativnog prostora. Jačanje Ureda kroz razvoj kapaciteta za  koordinaciju i monitoring reforme, unapređenje kapaciteta za strateško planiranje i upravljanje projektima neke su […]

Više...

08. 07. 2013.

HEA

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta osnovana je Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH kao samostalna upravna organizacija. Nezavisnost rada Agencije u dijelu nadležnosti koje se odnosi na vanjsko osiguranje kvaliteta postiže se zakonskim, transparentnim i javnim procedurama odabira domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju […]

Više...

APOSO

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO) je započela sa radom 2009. godine, savjetodavne je prirode time što relevantna ministarstva savjetuje u skladu sa donesenim zaključcima i preporukama na osnovu provedenih evaluacija. Na osnovu niza razgovora i održanih radionica s odgovornim licima iz Agencije za predškolsko, osnovno i srednje i obrazovanje u 2011. godini […]

Više...

Direkcija za europske integracije

Direkcija za europske integracije (DEI) je stručno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Direkcija koordinira procesom europskih integracija na državnoj razini i između državnih institucija i entiteta. Direkcija izrađuje različite informacije, analize, izvješća i strateške dokumente potrebne za proces integracija. DEI usto ima značajnu ulogu u promidžbi i informiranju javnosti o tome što proces integracija […]

Više...

Agencija za državnu službu BiH

Kao dio podrške reformi javne uprave BiH Program jačanja javnih institucija pomaže Agenciji za državnu službu u njenom proširenju ponude obuka u oblastima koje su od zajedničkog interesa za sve državne službenike. Teme novih ponuda obuka će biti odabrane na osnovu analize potreba za obukama koju je agencija izradila u 2012. i odredbi Revidiranog akcionog plana […]

Više...

Agencija za javne nabavke i URŽ

Efektivni i transparentni procesi javnih nabavki su od ključne važnosti ne samo za svaki dalji proces evroatlantskih integracija BiH već i za legitimitet države BiH kao cjeline. Već neko vrijeme sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini je u fokusu međunarodne zajednice zbog čega su kapaciteti Agencije za javne nabavke i Ureda za razmatranje žalbi […]

Više...

Agencija za statistiku

Vlasti zadužene za statistiku imaju generalno tendenciju da rade u ograničenim okvirima, održavajući auru suhog, a povremeno i dosadnog profesionalizma. U isto vrijeme, ove institucije su svakako od suštinskog značaja za pravilno funkcionisanje moderne zemlje jer one obezbjeđuju i održavaju ažurnim osnovne informacije bez kojih bi smisleno planiranje u politici i administraciji postalo skoro nemoguće. […]

Više...

Centralna banka BiH

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBH) posjeduje dobar ugled i visoku razinu povjerenja, ne samo kod Bosanaca i Hercegovaca i poslovne zajednice već i na međunarodnoj razini. To je poprilično dostignuće za jednu instituciju koja ne postoji niti cijela dva desetljeća. U velikoj je mjeri za uspjeh zaslužna monetarna stabilnost koja je kroz uspješne operacije valutnog […]

Više...

PARCO

Ured koordinira, usmjerava i nadzire reformu  javne uprave, kako bi njena unapređena organizaciona struktura uz primjenu  najboljih evropskih praksi bila sposobna da provede cjelokupan proces EU integracija BiH i da postane dio Evropskog administrativnog prostora. Jačanje Ureda kroz razvoj kapaciteta za  koordinaciju i monitoring reforme, unapređenje kapaciteta za strateško planiranje i upravljanje projektima neke su […]

Više...