Komunikacije i upravljanje znanjem [responsive-menu menu="glavni_meni"]

Jačanje javnih institucija
u Bosni i Hercegovini

Strategija Programa jačanja javnih institucija jest zatvoriti ogroman jaz koji postoji između ciljeva i standarda Strategije reforme javne uprave i njihove same provedbe.

24. 09. 2015.

Komunikacije i upravljanje znanjem

Unapređene komunikacije javnih institucija u službi građana Unapređenje komunikacije u javnih institucijama jedan je od ciljeva reforme javne uprave te je ovom cilju Revidiranim akcionim planom 1 posvećena jedna od šest reformskih oblasti (Institucionalna komunikacija). Ciljevi zacrtani u ovom strateškom akcionom planu su osnova za rad u tematskoj oblasti Komunikacije i upravljanje znanjem. Strateško pozicioniranje […]

Više...

05. 07. 2013.

Planiranje i koordinacija u reformi javne uprave

Rad na tematskoj oblasti Planiranje i koordinacija u RJU i EU integracije je usmjeren na institucije koje igraju ključnu ulogu u provedbi reforme javne uprave i procesu EU integracija, odnosno Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) i Direkcija za evropske integracije (DEI). Cilj je ojačati kapacitete ovih institucija u njihovim naporima na koordinaciji procesa […]

Više...

Upravljanje kvalitetom

Upravljanje kvalitetom je jedna od tematskih oblasti, u kojoj se posebna pažnja posvećuje orijentiranosti prema korisnicima, civilnom društvu i mjerenju uspjeha u skladu sa uspostavljenim procesno-orijentiranom sistemu institucije. Dio 4 Revidiranog akcionog plana u odjeljku Upravni postupci i upravne usluge predviđa uvođenje redovnog postupka ispitivanja zadovoljstva korisnika uslugama javne uprave, šta čini jedan od osnovih […]

Više...

Upravljanje ljudskim potencijalima

U Strategiji reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini i u Revidiranom akcionom planu 1 područje upravljanja ljudskim potencijalima (ULJP) istaknuto je kao jedno od šest horizontalnih područja javne uprave koje treba poboljšati kako bi se osigurao sistematski reformski proces u pravcu evropskih integracija. Opći cilj reforme u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima jeste razvoj profesionalne, politički nepristane, […]

Više...

Javne nabave i elektronska uprava

Većina servisa koje pruža javna uprava je informacione prirode pa su kao takvi i pogodni za pružanje elektronskim putem, najčešće putem Interneta. Iako postoji više definicija elektronske uprave, možemo reći da je e-uprava korištenje informacionih i komunikacijskih tehnologija i njihova primjena u pružanju informacija i javnih usluga. Zbog jasnijeg predstavljanja pristupa pri razvoju i unaprjeđenju […]

Više...