Linkovi [responsive-menu menu="glavni_meni"]

Jačanje javnih institucija
u Bosni i Hercegovini

Strategija Programa jačanja javnih institucija jest zatvoriti ogroman jaz koji postoji između ciljeva i standarda Strategije reforme javne uprave i njihove same provedbe.

Linkovi

08. 07. 2013.

Partneri, korisnici i donatori Programa:

 1. PARCO
 2. GIZ
 3. BMZ
 4. Vijeće ministara BiH
 5. Centralna banka BiH
 6. Agencija za statistiku BiH
 7. Agencija za javne nabavke i Ured za razmatranje žalbi
 8. Agencija za državnu službu BiH
 9. Direkcija za evropske integracije
 10. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH
 11. Agencija za razvoj viskog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH

Saradnja, resursi i drugi akteri:

 1. Agencija za ravnopravnost spolova BiH
 2. Regionalna škola za javnu upravu
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter