Komunikacija u javnoj upravi je učinkovita ako je proaktivna i strateška [responsive-menu menu="glavni_meni"]

Jačanje javnih institucija
u Bosni i Hercegovini

Strategija Programa jačanja javnih institucija jest zatvoriti ogroman jaz koji postoji između ciljeva i standarda Strategije reforme javne uprave i njihove same provedbe.

Komunikacija u javnoj upravi je učinkovita ako je proaktivna i strateška

29. 04. 2015.

Obuka je osposobila rukovodioce i komunikacijske stručnjake četiriju javnih institucija u BiH za iniciranje i provedbu promjena u budućim komunikacijskim naporima, uključujući i promjene u pozicioniranju komunikacija te proaktivnijem pristupu komuniciranju

Rukovodioci i službenici za komunikacije četiri institucije učesnice Programa jačanja javnih institucija u BiH pohađali su od 21. do 24. aprila 2015. obuku o strateškom komuniciranju. Jedna od poruka sa radionica je da komunikacija institucija uprave s javnostima može biti posmatrana kao fudbalska utakmica u kojoj tim javnosti igra bez prekida, odnosno, kreira situaciju u kojoj se isto traži i od tima uprave. Stalnu komunikaciju, imanentnu demokratskim državama, u današnjem visoko informatizovanom društvu olakšavaju društvene mreže, prijenosni uređaji i aplikacije, pa nema razloga da ova sredstva komunikacije koja, uz niz prednosti, štede uvijek ograničene budžetske resurse ne koriste i institucije uprave. Javnost, a naročito mediji kao posrednici u komunikaciji, nalaze način da dođu do informacija od javnog značaja, zbog čega se proaktivna komunikacija institucija uprave podrazumijeva. Od institucija zavisi hoće li te informacije biti autentične i pravovremene te kao takve ojačati povjerenje javnosti u njihov rad, što nameće zaključak da učinkovita komunikacija javnih institucija, osim proaktivna, treba biti i strateška. Radionice su dale i kratki pregled najvećih komunikacijskih izazova s kojima se institucije sreću, a koje su zajedničke upravama širom svijeta. Među njima su pozicioniranje komunikacija unutar organizacije, ograničeni ljudski i finansijski resursi i otpor ka korištenju novih kanala komunikacija u praksi. Učesnici radionica su imali priliku i da na praktičnom primjeru kreiraju jednu medijsku kampanju prilagođenu uslovima i okruženju u kojima se svakodnevno nalaze institucije u BiH.

Iskustvo i preporuke za unapređenje strateškog komuniciranja učesnicima radionica prenijela je Marguerite Sullivan, jedna od vodećih svjetskih stručnjakinja u oblasti komunikacija s dugogodišnjim radnim iskustvom u američkoj administraciji.

U okviru Programa jačanja javnih institucija kojeg implementira njemački GIZ u tematskoj oblasti Komunikacije i upravljanje znanjem institucije korisnice su Agencija za statistiku, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Direkcija za evropske integracije i Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH.

Izvor: Direkcija za evropske integracije

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter