Obuka za državne službenike institucija BiH koji rade na procjeni utjecaja propisa
20 sep 2019

Obuka za državne službenike institucija BiH koji rade na procjeni utjecaja propisa

Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, uz podršku njemačkog GIZ-a koji po nalogu Vlade SR Njemačke u BiH provodi Program jačanja javnih institucija u BiH, te Agencije za državnu službu BiH i Ureda koordinatora za reformu javne uprave, organizirao je u Sarajevu 17. i 18.09.2019. obuku za državne službenike institucija BiH koji rade na procjeni utjecaja propisa, kao jednog od prioriteta Strategije reforme javne uprave u BiH.


Procjena utjecaja propisa se kao novina u pravnoj regulativi BiH proaktivno počela provoditi za propise koji se predlažu u plan normativno-pravnih aktivnosti institucija BiH i Vijeća ministara BiH, a Generalni sekretarijat je centralno koordinirajuće tijelo ovog postupka.


Evropska komisija je u svom Mišljenju o zahtjevu BiH za članstvo u EU ukazala na potrebu sveobuhvatne procjene utjecaja predloženih propisa i unapređenja zakonodavnih procedura i usvajanja propisa u ovom segmentu.


Cilj Programa jačanja javnih institucija u BiH je osposobiti odabrane javne institucije da primjenjuju principe javne uprave za transparentno, odgovorno, efektivno i efikasno pružanje javnih usluga. Program doprinosi reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini koja je s jedne strane usmjerena ka zahtjevima procesa integracija u EU, a s druge doprinosi održivom društvenom i ekonomskom razvoju zemlje.

Tekst i foto: Ured koordinatora za reformu javne uprave, www.parco.gov.ba