Održana radionica o javno-privatnom partnerstvu [responsive-menu menu="glavni_meni"]

Jačanje javnih institucija
u Bosni i Hercegovini

Strategija Programa jačanja javnih institucija jest zatvoriti ogroman jaz koji postoji između ciljeva i standarda Strategije reforme javne uprave i njihove same provedbe.

Održana radionica o javno-privatnom partnerstvu

24. 09. 2015.

Tokom radionice su predstavljeni konkretni prijedlozi za poboljšanje novog projekta javno-privatnog partnerstva

Radionica o analizi i poboljšanju Projekta javno-privatnog partnerstva (JPP) održana je 23. aprila ove godine u hotelu Bristol u Sarajevu.

Projekat javno-privatno partnerstvo pripremljen je u okviru nadzornog tima Javne finansije. Pored članova ovog nadzornog tima, radionica je organizirana i za predstavnike: Ministarstva finansija i trezora BiH, Ministarstva finansija RS, Federalnog ministarstvo finansija, Direkcije za finansije BD, Ministarstva vanjske trgovine, DEI, Komisije za koncesije BiH, FBiH, RSa i Komisije za JPP BD.

Na radionici je govorio ključni ekspert iz ove oblasti Falko Sellner. Sellner je predstavio rezultate analize tendera JPP projekta koji je poništen, a bazirane na anketi koju je Ured koordinatora za reformu javne uprave sproveo kao i na istraživanju međunarodnog tržišta za JPP.

Predstavljeni su i konkretni prijedlozi za poboljšanje novog JPP projekta.

Prezentaciju na temu transponiranja EU režima javnih nabavki relevantnih za JPP u BiH (kompetitivni dijalog, inovativno partnerstvo) je održala Eva Radeva, ključna ekspertica EU projekta Jačanje sistema upravljanja javnim nabavkama.

O iskustvima na pripremi projekata javno-privatnog partnerstva u Republici Srpskoj govorila je Radmila Mihić, pomoćnica ministra u Ministarstvu finansija RS.

Zaključci sa radionice:

Radionici su, između ostalih, prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija RS, Komisije za koncesije BiH, Komisije za koncesije FBiH, Projekta USAID-Sida GOLD BiH, JP Elektroprivrede BiH i Ureda koordinatora Brčko distrikta BiH te Jasmina Popin, savjetnica u GIZ-u.

Radionica je organizirana uz podršku GIZ-a, a kroz implementaciju Programa jačanja javnih institucija.

Izvor: Ured koordinatora za reformu javne uprave

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter