Potpisan sporazum o implementaciji druge faze i memorandumi o razumijevanju [responsive-menu menu="glavni_meni"]

Jačanje javnih institucija
u Bosni i Hercegovini

Strategija Programa jačanja javnih institucija jest zatvoriti ogroman jaz koji postoji između ciljeva i standarda Strategije reforme javne uprave i njihove same provedbe.

Potpisan sporazum o implementaciji druge faze i memorandumi o razumijevanju

03. 09. 2014.

For the second programme phase the Government of the FR Germany expressed the readiness to provide support of 3 million Euros

Semiha Borovac, koordinatorica za reformu javne uprave u BiH, dr. Brigitte Heuel-Rolf, regionalna direktorica GIZ-a za Zapadni Balkan i Reinhard Lüke, rukovodilac Programa jačanja javnih institucija (GIZ) potpisali su danas u Sarajevu Sporazum o implementaciji druge faze Programa, čiji je cilj  da  institucije, korisnice programa, sve više ispunjavaju mjere Strategije reforme javne uprave u BiH.

Pored sporazuma danas su korisnice programa (Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, Direkcija za evropske integracije, Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine, Centralna banka Bosne i Hercegovine, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Ured za razmatranje žalbi, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta) potpisale i pojedinačne memorandume o razumijevanju koji definiraju saradnju u okviru programa do kraja 2016. godine.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter