Završen ciklus stručnih obuka za zaposlenice i zaposlenike APOSO-a [responsive-menu menu="glavni_meni"]

Jačanje javnih institucija
u Bosni i Hercegovini

Strategija Programa jačanja javnih institucija jest zatvoriti ogroman jaz koji postoji između ciljeva i standarda Strategije reforme javne uprave i njihove same provedbe.

Završen ciklus stručnih obuka za zaposlenice i zaposlenike APOSO-a

10. 12. 2013.

Zaposleni u Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH su pohađali 15 različitih obuka koje su ciljano razvijene kako bi se unaprijedili postojeći kapaciteti Agencije

Tokom 2012. i 2013. godine Program jačanja javnih institucija u BiH pružio je podršku Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH za jačanje kapaciteta zaposlenih u Agenciji. Sprovedeno je ukupno 15 obuka na kojima je učestvovao 21 zaposlenik Agencije i to o sljedećim temama:

Obuke su uz podršku odabrane konsultantske kuće sprovedene u manjim grupama, kako bi se omogućio proaktivan pristup i sa posebnim akcentom na specifičnosti, nadležnosti kao i strateško djelovanje Agencije. Direktorka Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Maja Stojkić ocjenjuje da je nakon završenih obuka, opšti utisak zaposlenih a i rukovodstva Agencije da su obuke bile dobro koncipirane i da su ostvarile svoju svrhu jačanja kapaciteta Agencije:

„Kroz ciljane radionice sa manjim brojem polaznika obezbijedila se puna uključenost i aktivno učešće u obukama, a već sada prilikom izvršavanja svakodnevnih poslova koriste se stečena znanja. Vjerujem da će kroz naredni vremenski period stečene vještine i znanja uveliko da doprinesu lakšem izvršavanju poslova, ostvarenju strateškog plana i prepoznatljivosti Agencije kao stručne i profesionalne organizacije“, navela je Stojkić.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter