Mathias Mühle

Mathias Mühle

Rukovodilac programa

Mathias Mühle rukovodi programom, koordinira sveukupnu saradnju sa partnerskim institucijama te predstavlja program prema drugim akterima u sektoru.
mathias.muehle@giz.de

Mathias Mühle

Rukovodilac programa

Jasmina Popin

Jasmina Popin

Savjetnica

Jasmina Popin savjetuje i rukovodi radom u oblasti Razvoj politika i koordinacija. Mijenja rukovodioca programa u slučajevima odsustva.
jasmina.popin@giz.de

Jasmina Popin

Savjetnica

Edina Čubela

Edina Čubela

Viša savjetnica

Edina Čubela savjetuje i rukovodi radom u oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima. Odgovorna je za rodnu ravnopravnost (gender) kao crosscutting pitanje.
edina.cubela@giz.de

Edina Čubela

Viša savjetnica

Mirsad Buljević

Mirsad Buljević

Viši savjetnik

Mirsad Buljević savjetuje i rukovodi radom u oblasti Javne nabavke i e-uprava. Odgovoran je za antikorupciju kao crosscutting pitanje.
mirsad.buljevic@giz.de

Mirsad Buljević

Viši savjetnik

Tihana Puzić

Tihana Puzić

Viša savjetnica

Tihana Puzić savjetuje i rukovodi radom u oblasti Upravljanje kvalitetom.
tihana.puzic@giz.de

Tihana Puzić

Viša savjetnica

Elvis Mujanović

Elvis Mujanović

Savjetnik

Elvis Mujanović savjetuje i rukovodi radom u oblasti Komunikacije, civilno društvo i transparentnost. Odgovoran je za monitoring i evaluaciju i PR kao crosscutting pitanja.
elvis.mujanovic@giz.de

Elvis Mujanović

Savjetnik

Sabina Čerkez

Sabina Čerkez

Menadžerica ureda

Sabina Čerkez upravlja administracijom i finansijama programa.
sabina.cerkez@giz.de

Sabina Čerkez

Menadžerica ureda

Džani Hadžić

Džani Hadžić

administrativni asistent


dzani.hadzic@giz.de

Džani Hadžić

administrativni asistent

Komentariši