PARCO

Ured koordinira, usmjerava i nadzire reformu javne uprave, kako bi njena unapređena organizaciona struktura uz primjenu najboljih evropskih praksi bila sposobna da provede cjelokupan proces EU integracija BiH i da postane dio Evropskog administrativnog prostora.

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BIH

Kao dio podrške reformi javne uprave BiH Program jačanja javnih institucija pomaže Agenciji za državnu službu u njenom proširenju ponude obuka u oblastima koje su od zajedničkog interesa za sve državne službenike. Teme novih ponuda obuka će biti odabrane na osnovu analize potreba za obukama koju je agencija izradila u 2012. i odredbi Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave.

DIREKCIJA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

Direkcija za europske integracije (DEI) je stručno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Direkcija koordinira procesom europskih integracija na državnoj razini i između državnih institucija i entiteta. Direkcija izrađuje različite informacije, analize, izvješća i strateške dokumente potrebne za proces integracija. DEI usto ima značajnu ulogu u promidžbi i informiranju javnosti o tome što proces integracija predstavlja i obuhvaća.

AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE BIH

Efektivni i transparentni procesi javnih nabavki su od ključne važnosti ne samo za svaki dalji proces evroatlantskih integracija BiH već i za legitimitet države BiH kao cjeline. Već neko vrijeme sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini je u fokusu međunarodne zajednice zbog čega su kapaciteti Agencije za javne nabavke i Ureda za razmatranje žalbi postali značajni za dalji razvoj cjelokupnog sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini.

URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI

Efektivni i transparentni procesi javnih nabavki su od ključne važnosti ne samo za svaki dalji proces evroatlantskih integracija BiH već i za legitimitet države BiH kao cjeline. Već neko vrijeme sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini je u fokusu međunarodne zajednice zbog čega su kapaciteti Agencije za javne nabavke i Ureda za razmatranje žalbi postali značajni za dalji razvoj cjelokupnog sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini.