O programu [responsive-menu menu="glavni_meni"]

Jačanje javnih institucija
u Bosni i Hercegovini

Strategija Programa jačanja javnih institucija jest zatvoriti ogroman jaz koji postoji između ciljeva i standarda Strategije reforme javne uprave i njihove same provedbe.

O programu

08. 07. 2013.

Cilj programa jeste da odabrane javne institucije sve više ispunjavaju standarde Strategije reforme javne uprave.

 

 

Iako je Bosna i Hercegovina uz podršku Evropske unije usvojila Strategiju reforme javne uprave već u 2006. godini, provedba ove reforme je bila jako spora. I dalje predstoji puno posla na uklanjanju toga problema da javne institucije dosad samo djelomice ispunjavanju standarde reforme jave uprave (RJU). Stoga cilj Programa jačanja javnih institucija u BiH jest da odabrane javne institucije sve više ispunjavaju standarde Strategije reforme javne uprave.

 

Strategija Programa jačanja javnih institucija je zatvoriti ogroman jaz koji postoji između ciljeva i standarda Strategije RJU s jedne strane i njihove same provedbe s druge strane. U tu svrhu Program podudpire institucije od središnjega značaja za provedbu reforme u njihovome izvršavanju koordinacijskih i upravljačkih funkcija kao, primjerice, u donatorskoj koordinaciji. Program pruža stručno i organizacijsko savjetovanje te omogućava razmjenu i generiranje znanja među odabranim javnim institucijama. Nadalje, Program podupire provedbu procjena potreba kao i koordiniranje i provedbu mjera Strategije RJU u ovim institucijama.

 

Sadržajni je fokus Programa na pet tematskih oblasti:

Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO), kao najvažnija stručna organizacija u procesu RJU, predstavlja odgovorno političko provedbeno tijelo na strani institucija u BiH. Pored toga, druge javne institucije provode mjere na razini Bosne i Hercegovine: Agencija za državnu službu BiH, Direkcija za europske integracije, Agencija za javne nabave BiH, Centralna banka BiH, Agencija za statistiku BiH, Ured za razmatranje žalbi, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH.

 

Program se temelji na Sporazumu o suradnji između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke. Njemačko savezno ministarstvo za gospodarsku suradnju i razvoj (BMZ) u tome je cilju ovlastilo Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH za provedbu njemačkoga doprinosa. Glavni politički nositelj u Bosni i Hercegovini je Ured koordinatora za reformu javne uprave. Druga faza Programa traje od siječnja 2014. do kraja 2016. godine a donatorska sredstva predviđena za ovu fazu iznose 4,4 milijuna eura.

 

Više informacija o Programu možete pročitati i u factsheetu dostupnom u PDF formatu ovdje: SPI factsheet.

 

O GIZ-uDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH je savezno poduzeće s poslovanjem diljem svijeta koje podupire njemačku vladu u ispunjavanju ciljeva u oblasti međunarodne suradnje za održiv razvoj. Više od 30 godina GIZ i njezine prethodničke organizacije su radile na političkome, gospodarskom, ekološkom i društvenom razvoju u partnerskim zemljama diljem svijeta. GIZ trenutno providi pet različitih bilateralnih projekata i programa u Bosni i Hercegovini (uz četiri fonda koja rade na području Zapadnog Balkana) koji njeguju dobro upravljanje i ekonomski razvoj.

Za više informacija o GIZ-u molimo posjetite www.giz.de.

 

O BMZ-u


Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) koordinira razvojnu saradnju Savezne Republike Njemačke. BMZ je glavno ugovorno tijelo GIZ-a s kojim dijeli 30 godina neprekinute vjerne saradnje. BMZ je vlasnik GIZ-a i ovlašćuje GIZ za konsultantske projekte kroz koje ljudi, organizacije i društva se stavljaju u poziciju da sami unaprijede svoje životne uslove kroz efikasno i održivo korištenje resursa.

 Za više informacija o BMZ-u molimo da posjetite www.bmz.de.

Share on Facebook2Tweet about this on Twitter