Javne nabave i elektronska uprava [responsive-menu menu="glavni_meni"]

Jačanje javnih institucija
u Bosni i Hercegovini

Strategija Programa jačanja javnih institucija jest zatvoriti ogroman jaz koji postoji između ciljeva i standarda Strategije reforme javne uprave i njihove same provedbe.

Javne nabave i elektronska uprava

05. 07. 2013.

The ultimate goal of actions in this thematic area is to improve the efficiency and effectiveness and to contribute to the improvement of quality of services provided by the public authorities

Većina servisa koje pruža javna uprava je informacione prirode pa su kao takvi i pogodni za pružanje elektronskim putem, najčešće putem Interneta.

Iako postoji više definicija elektronske uprave, možemo reći da je e-uprava korištenje informacionih i komunikacijskih tehnologija i njihova primjena u pružanju informacija i javnih usluga.

Zbog jasnijeg predstavljanja pristupa pri razvoju i unaprjeđenju ovakvih servisa i informacionih tokova,  bitno je naglasiti da razvoj elektronske uprave manje podrazumijeva jednostavno uvođenje informacijske tehnologije u javnu upravu, a više prilagođavanje postojećih procesa i samog pristupa pružanju informacija i usluga.

Koristi od e-uprave su višestruke i obuhvataju:

Djelovanje Programa jačanja javnih institucija u ovoj oblasti se odnosi na sve partnerske institucije i  direktno podržava uspostavu novih i unaprjeđenje postojećih informacionih tokova i servisa kroz unaprjeđenje postojećih procesa, razvoj novih i poboljšanje postojećih sistema, te njihovu promociju širem krugu korisnika. Aktivnosti se ogledaju u svim kategorijama elektronskih usluga (G2G/uprava upravi, G2B uprava biznisima, G2C uprava građanima). Posebno se ističu projekti implementirani u oblasti javnih nabavki koji su značajno doprinijeli unaprjeđenju servisa, povećanju transparentnosti i daljoj borbi protiv korupcije. Također, u svrhu poboljšanja kapaciteta državnih službenika i informiranja šire javnosti, kreiran je i niz edukativnih elektronskih kurseva iz različitih oblasti vezanih za javnu upravu.

Pored ovoga, a u skladu sa Revidiranim akcionim planom 1 reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini Program jačanja javnih institucija intenzivno radi na jačanju ljudskih kapaciteta u ovoj oblasti kroz stalne obuke, studijskih posjeta i razmjene dobrih praksi.

Program će u sklopu svojih aktivnosti i podrške institucijama kroz unaprjeđenje elektronske uprave i primjenu informatičkih tehnologija slijediti principe poput transparentnosti, pristupačnosti, upotrebljivosti, održivosti, interoperabilnosti i tehnološke neutralnosti.

Komplementarnost elektronske javne uprave i podrške sistemu javnih nabavki u Bosni i Hercegovini je prepoznata i od strane Programa jačanja javnih institucija, te su ova dva aspekta razvoja javne uprave tretirana kroz jedinstvenu tematsku oblast Javnih nabavki i elektronske uprave.

Sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini je već duže vrijeme u fokusu javnosti, te je uvriježeno mišljenje da su postojeće procedure teške za primjenu i nedovoljno transparentne. Ove činjenice su opredijelile Program jačanja javnih institucija da značajne unutrašnje resurse usmjeri i u ovom pravcu. Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine je bila logičan odabir kao ključni partner za djelovanje unutar ovog polja. U prvoj fazi Programa, kroz bilateralnu saradnju, dopunjeno je niz postojećih i predstavljeno nekoliko potpuno novih servisa, unaprijeđeni su kapaciteti uposlenika Agencije i šireg broja korisnika sistema javnih nabavki, razmijenjena su pozitivna iskustva sa sličnim sistemima u regionu i šire, te provedene analize zadovoljstva korisnika i kampanje za promociju postojećih i novih usluga.

Kako je dobar dio ovih aktivnosti po svojoj prirodi direktno vezan sa procesima unaprjeđenja elektronske uprave, u drugoj fazi Programa će se ranije spomenuta komplementarnost očitovati kroz kontinuirano djelovanje unutar tematske oblasti prema svim partnerskim institucijama i dalju bilateralnu saradnju sa Agencijom za javne nabavke kao jednom od ključnih partnera u ovoj oblasti.

Share on Facebook8Tweet about this on Twitter