Upravljanje ljudskim potencijalima [responsive-menu menu="glavni_meni"]

Jačanje javnih institucija
u Bosni i Hercegovini

Strategija Programa jačanja javnih institucija jest zatvoriti ogroman jaz koji postoji između ciljeva i standarda Strategije reforme javne uprave i njihove same provedbe.

Upravljanje ljudskim potencijalima

05. 07. 2013.

Sistem upravljanja ljudskim potencijalima treba biti zasnovan na principima meritornosti, profesionalizma te afirmiranja efikasnosti

U Strategiji reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini i u Revidiranom akcionom planu 1 područje upravljanja ljudskim potencijalima (ULJP) istaknuto je kao jedno od šest horizontalnih područja javne uprave koje treba poboljšati kako bi se osigurao sistematski reformski proces u pravcu evropskih integracija.

Opći cilj reforme u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima jeste razvoj profesionalne, politički nepristane, nacionalno izbalansirane, etične, stabilne državne službe koja odgovara potrebama, koja će biti poštovana i u stanju da pruži efikasne usluge vladama i građanima u BiH.

Metodologija rada u tematskoj oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima se zasniva na sljedećem:

U ovoj oblasti glavna očekivana promjena jeste da sistem upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi, osim transparentnosti i pravičnosti, treba biti zasnovan i na principima meritornosti, profesionalizma, afirmiranja i nagrađivanja efikasnosti u radu.

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter