ODRŽANA DRUGA SJEDNICA SAVJETODAVNOG ODBORA PROGRAMA JAČANJA JAVNIH INSTITUCIJA

Drugom sjednicom Savjetodavnog odbora je predsjedavao rukovodilac Programa jačanja javnih institucija u BiH g. Reinhard Lüke, a sastanku su prisustvovali predstavnice i predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave i svih uključenih institucija (Agencija za statistiku BiH, Agencija za javne nabavke BiH, Centralna banka BiH, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, Direkcija za evropske integracije, Agencija za državnu službu BiH, Agencija za visoko obrazovanje i osiguranje kvalitete i Ured za razmatranje žalbi BiH).

ABM

Tokom sastanka predstavljeno je trenutno stanje provedbe dogovorenih aktivnosti te su u oblasti međuinstitucionalne saradnje dogovorene zajedničke aktivnosti u upravljanju ljudskim potencijalima, upravljanju kvalitetom, odnosima s javnošću/komunikacijama, procedurama javnih nabavki, integrisanju rodne ravnopravnosti te statistici.