ODRŽAN SASTANAK MEĐUINSTITUCIONALNE GRUPE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU/INFORMISANJE

U okviru Programa jačanja javnih institucija a u organizaciji Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) i Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH u Sarajevu je danas održan prvi sastanak međuinstitucionalne grupe koju čine predstavnice i predstavnici za odnose s javnošću/informisanje iz svih devet institucija korisnica Programa.

Bila je ovo prilika za razmjenu ideja, iskustava i dobrih praksi između partnerskih institucija Programa te planiranje zajedničkih aktivnosti u budućnosti. Ovakav forum doprinijeti će i realizaciji pojedinih ciljeva Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u oblasti institucionalne komunikacije a na nivou pojedinačnih institucija.

IA PR Group

Na osnovu dosadašnje implementacije Programa jačanja javnih institucija u BiH i saradnje sa institucijama korisnicima projekta, segment komunikacije i odnosa sa javnošću prepoznat je kao jedan od pravaca razvoja međuinstitucionalne saradnje i planiranja i provođenja zajedničkih aktivnosti.

Sastanku su prisustvovali predstavnici GIZ-a i Ureda koordinatora te predstavnici institucija uključenih u Program: Agencije za statistiku, Agencije za javne nabavke, Centralne banke BiH, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Direkcije za evropske integracije, Agencije za državnu službu, Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvalitete i Ureda za razmatranje žalbi.