DRUGI SASTANAK GRUPE ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA: RAZMIJENJENA ISKUSTAVA

Ovog puta su predstavnice Centralne banke BiH predstavile kako koriste svoj strateški plan za razdoblje od 2011. do 2017. godine kao osnovu za razvoj detaljne strategije upravljanja ljudskim potencijalima koja pokriva, između ostalog, pitanja fluktuacije i upošljavanja osoblja, prijenosa znanja i planova obuke kao i pitanja radne atmosfere i korporativne kulture. Ovi dokumenti će biti podijeljeni sa članovima grupe.

Razgovarano je i o nedostacima i mogućim poboljšanjima procesa ocjenjivanja rezultata nakon sažetog izvještaja Agencije za državnu službu o posljednjem nizu ocjenjivanja. Dogovoreno je da se pripremi program obuke o ocjenjivanju rezultata rada za osoblje iz upravljanja ljudskim potencijalima i menadžment u partnerskim institucijama kako bi se unaprijedila kvaliteta procesa, po mogućnosti direktno prije sljedećeg niza ocjenjivanja.Ured koordinatora za reformu javne uprave i GIZ su zaduženi da pripreme projektni zadatak za program obuke do sljedećeg sastanka grupe krajem aprila 2013. godine.