UNAPREĐENJE BAZE PODATAKA ZA EKSTERNO OCJENJIVANJE U PREDŠKOLSKOM, OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u Bosni i Hercegovini je, između ostalog, nadležna za proces eksternog ocjenjivanja u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju što predstavlja osnov referentnih tačaka u pogledu stanja i nivoa znanja učenika kao i za davanje adekvatnih preporuka nadležnim obrazovnim institucijama. Izvršenje ovog specifičnog zadatka je uslovljeno prikupljanjem podataka, kreiranjem, ažuriranjem i održavanjem relevantnih baza.

Tokom analize potreba Agencije u okviru Programa jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini utvrđen je nedostatak strukturiranih podataka o obrazovanju i obuci, šta predstavlja smetnju za kvalitetniju koordinaciju obrazovnog sektora kao i za osiguranje pokazatelja koje zahtijevaju UNESCO, EUROSTAT ili OECD, te vođenju mehanizama izvješćivanja o stanju obrazovanja u BiH. Da bi se upješno prevazišla ova prepreka i u cilju efikasnijeg rukovanja bazama podataka, dogovoren je razvoj modela podataka za APOSO, koji proces eksternog ocjenjivanja učeničkih postignuća i znanja treba automatizirati, stvoriti jedinstvenu bazu podataka koja se u budućnosti može dalje nadograditi u skladu sa potrebama APOSO i uključenih strana u procesu kao i pružiti mogućnost otvaranja portala APOSO, koji bi na jednostavan način zainteresiranim stranama pružio uvid u rezultate.

Trenutno stanje u APOSO je da se unos podataka vrši ručno, korištenjem formi u MS Access, kao što je prikazano na sljedećoj slici:

NewsAPOSOmodel

Kako bi se koncept i funkcionalnost modela podataka mogli provjeriti te uskladiti sa stvarnim potrebama, Agencija je kontaktirala nadležna ministarstva obrazovanja te su imenovane tri osnovne škole koje će učestvovati u pilotiranju i simulaciji eksterne provjere znanja. Te škole su Osnovna škola A. B. Šimić iz Mostara, Osnovna škola Georgi Stojkov Rakovski iz Banje Luke te Osnovna škola Mehmedalija Mak Dizdar iz Sarajeva.
U Mostaru je 19. 3. 2013. također održana i radionica o ovom pilot projektu modela podataka te su utvrđeni dalji koraci u procesu pripreme simulacije testiranja.