PREDSTAVNICE BOSANSKOHERCEGOVAČKIH INSTITUCIJA U EVROPSKOJ AKADMIJI U OTZENHAUSENU

U Evropskoj akademiji Otzenhausen u Njemačkoj od 14. do 20. aprila održan je seminar pod nazivom Evropska unija: strukture – politike – programi. Prvi modul ovog obrazovnog programa uspješno su završile i predstavnice tri institucije državne uprave iz Bosne i Hercegovine i to Direkcije za evropske integracije, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta i Centralne banke. Učešće predstavnica bh. institucija na ovom seminaru omogućeno je u okviru Programa jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini.

Prvi modul ovog naprednog obrazovnog programa bio je posvećen strukturama Evropske Unije, procesima odlučivanja i izabranim politikama. Polaznici su upoznati sa institucionalnom strukturom EU sa akcentom na modalitete rada i saradnje sa EU i njenim institucijama. Dio programa odnosio se na opšte pravne aspekte u procedurama javnih nabavki i državne pomoći, te glavne principe i sadržaj regionalne politike evropskih institucija. U okviru prvog modula organizovana i studijska posjeta evropskim institucijama u Briselu. Učesnice iz Bosne i Hercegovine posjetile su Evropsku komisiju gdje su se sastale sa predstavnicima jedinice za Bosnu i Hercegovinu u okviru Generalnog direktorata za proširenje. Jednodnevna studijska posjeta Briselu bila je prilika za upoznavanje i razmjenu mišljenja sa ekspertima Evropske unije za pitanja intergracija i regionalne saradnje, kao i posjetu Evropskom parlamentu i Komitetu regija.

Detail from the training
Detail from the training

Seminar u Evropskoj akademiji okupio je predstavnike javnih institucija i GIZ-ovih programa iz zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja za članstvo u EU, zemalja zapadnog Balkana, te iz Ukrajine, Moldavije i Maroka. Ovaj obrazovni program je prvi modul iz serije novih seminara koje su zajedno razvili GIZ i Evropska akademija s ciljem jačanja kapaciteta donosilaca odluka iz EU i susjednih zemalja da efikasnije sarađuju i koriste mogućnosti koje pruža partnerstvo sa Evropskom unijom. Slijedeći modul posvećen je temi evropskih fondova te je planiran u junu ove godine.

Ovu vijest možete pročitati i na internetskoj stranici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete.