ODRŽAN PRVI SASTANAK MEĐUINSTITUCIONALNE GRUPE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

DSC_0147

Tokom prvog sastanka međuinstitucionalne grupe za rodnu ravnopravnost održanog 14. maja 2013. u Sarajevu članice i članovi grupe su se međusobno upoznali, predstavili svoja dosadašnja iskustva i iskustva organizacija, predstavljene su dosad izrađene gender analize za Program jačanja javnih institucija i njihovi glavni nalazi i preporuke te je razgovarano o mogućim aktivnostima od zajedničkog interesa.

Neke od mogućih aktivnosti koje će se tek precizirati jesu izrada obuke za državne službenice/ike o rodnoj ravnopravnosti, analiza rodne osjetljevosti internih dokumenata institucija i njihova prilagodba, analiza rodne osjetljivosti komunikacija, analiza i unapređenje sistema za upravljanje ljudskim resursima s gender aspekta.

Grupa će imati glavnu ulogu da predlaže mogućnosti integrisanja pitanja rodne ravnopravnosti u aktivnosti Programa jačanja javnih institucija te da prati provedbu tih prijedloga, ali i da omogaćava razmjenu iskustava među članovima/icama grupe. Grupa će se ubuduće redovno sastajati a sljedeći sastanak će se održati u sljedećih mjesec dana.