TREĆI SASTANAK MEĐUINSTITUCIONALNE GRUPE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Treći sastanak međuinstitucionalne grupe za odnose s javnošću/informisanje održan je 23. 5. 2013. na Vlašiću.

Članice i članovi grupe, predstavnici i predstavnice institucija korisnica Programa jačanja javnih institucija u BiH, imali su priliku razmijeniti iskustvo i dobru praksu, što za cilj ima efikasno planiranje zajedničkih budućih aktivnosti.

Predstavnica Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Slavica Škoro prezentirala je tako preduzete korake uspješno prethodno provedene javne kampanje ove agencije, što je prisutnima dalo ideje i sugestije za planiranje sličnih događaja institucija iz kojih dolaze.

Jedna od budućih zajedničkih aktivnosti ove grupe je i radionica o komunikacijskom planiranju, pa je izrada koncepta takve radionice bila jedna od tema ovog sastanka. Definisani su ciljevi, očekivani rezultati, kvalifikacije predavača koji bi bili angažovani na radionici i okviran datum i mjesto održavanja iste.

Sastanku su prisustvovali predstavnici GIZ-a i Ureda koordinatora te predstavnici Agencije za statistiku BiH, Agencije za javne nabavke BiH, Direkcije za evropske integracije (DEI), Agencije za državnu službu BiH i Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvalitete.

Izvor: PARCO.GOV.BA