Agencija za državnu službu BiH

Kao dio podrške reformi javne uprave BiH Program jačanja javnih institucija pomaže Agenciji za državnu službu u njenom proširenju ponude obuka u oblastima koje su od zajedničkog interesa za sve državne službenike. Teme novih ponuda obuka će biti odabrane na osnovu analize potreba za obukama koju je agencija izradila u 2012. i odredbi Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave. Dodatne obuke će biti rađene na e-learning platformi koja bi trebala postati operativna u 2013. Osim redovnih obuka koje nudi Agencija za državnu službu, e-learning platforma će takođe omogućiti drugim institucijama u kreiranju i upravljanju vlastitim e-learningsadržajem.
Saradnja između ADS i Programa također uključuje uspostavljanje elektronskog sistema za upravljanje obukom koji će Agenciji za državnu službu omogućiti obradu prijava za obuku, komunikaciju sa učesnicima i certifikaciju na brz i transparentan način. Sistem za upravljanje obukom će pomoći u obradi klasičnih seminara licem u lice i novih e-learning obuka.

Program jačanja javnih institucija i Agencija za državnu službu su trenutno u procesu procjene da li se mogu podržati i druge strukturalne mjere kako bi se povećala kvaliteta usluga koje pruža ADS i unprijedilo provođenje standarda reforme javne uprave unutar Agencije.

Posjetite službenu internet stranicu Agencije za državnu službu.