Agencija za statistiku

Vlasti zadužene za statistiku imaju generalno tendenciju da rade u ograničenim okvirima, održavajući auru suhog, a povremeno i dosadnog profesionalizma. U isto vrijeme, ove institucije su svakako od suštinskog značaja za pravilno funkcionisanje moderne zemlje jer one obezbjeđuju i održavaju ažurnim osnovne informacije bez kojih bi smisleno planiranje u politici i administraciji postalo skoro nemoguće. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine (BHAS) ovdje nije izuzetak. Štaviše, ona funkcioniše u okruženju sa posebnim izazovima. U decentralizovanoj zemlji kao što je Bosna i Hercegovina koja primjenjuje sofisticirani sistem etničke zastupljenosti čak i na kantonalnom i opštinskom nivou, statistika nije samo osnovno već takođe i političko pitanje. Pored toga, perspektiva pristupanja Evropskoj uniji zahtijeva svakodnevne promjene i razvoj na svim nivoima.

Uspješan rad u ovakvom kontekstu zahtijeva više od profesionalizma – jednako je bitno održavanje dobre saradnje unutar cjelokupnog statističkog sistema uključujući entitetski nivo. Program jačanja javnih institucija podržava BHAS po obje ove linije. Raspon stručnih pitanja na kojima se radi uključuje, pored ostalih, različita polja od potrošačkih cijena, regionalnih računa i poslovne statistike. Istovremeno, na rad na ovim pitanjima se gleda kao na priliku za jačanje veza između institucija koje zajedno čine bosanskohercegovački statistički sistem. Ako se ova strategija pokaže uspješnom, ona u značajnoj mjeri može doprinijeti naporima Bosne i Hercegovine u njenom približavanju ka članstvu u EU.

Posjetite službenu internetsku stranicu Agencije za statistiku BiH.