PARCO

Ured koordinira, usmjerava i nadzire reformu javne uprave, kako bi njena unapređena organizaciona struktura uz primjenu najboljih evropskih praksi bila sposobna da provede cjelokupan proces EU integracija BiH i da postane dio Evropskog administrativnog prostora.

Jačanje Ureda kroz razvoj kapaciteta za koordinaciju i monitoring reforme, unapređenje kapaciteta za strateško planiranje i upravljanje projektima neke su najvažnih potreba koje su identificirane i koje su u fokusu saradnje u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH. Bolja koordinacija reforme treba da uplodi boljim stepenom implementacije reformskih mjera što u konačnici predstavlja bolje, brže i moderne usluge javne uprave za građanstvo i poslovne subjekte. Program ulaže značajne napore u kreiranju sinergija među svojim partnerskim institucijama s ciljem implementacije standarda zacrtanih u Strategiji reforme javne uprave i njenim akcionim planovima.

Program, nadalje, podržava aktivnosti usmjerene ka boljem komuniciranju Ureda sa različitim javnostima, među kojima su i nevladine organizacije i mediji. Proaktivnom ulogom u komuniciranju Ured se želi pozicionirati u javnosti kao otvoren prema široj zajednici ali i kreirati veću podršku i razumijevanje za proces reforme.

Posjetite službenu internetsku stranicu Ureda koordinatora za reformu javne uprave.