PROMOVIRAN NOVI MODUL E-OBUKE O EUROPSKIM INTEGRACIJAMA

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH promovisala je danas u Sarajevu novi modul e-obuke o evropskim integracijama. Modul će biti dostupan na internetskoj stranici Direkcije, posredstvom korištenja prethodno dodijeljenih pristupnih podataka i primarno je namijenjen državnim službenicima na svim upravnim nivoima. Sastoji se od četiri dijela koji obuhvataju: faze pristupanja Evropskoj uniji, finansijske instrumente podrške, regionalna iskustva i obaveze BiH u ovom procesu. Cjelokupan modul traje šezdeset šest minuta, a svaki dio sadrži i test za provjeru znanja. E-learning modulu je moguće pristupiti bilo kada, sa bilo kojeg mjesta i neograničen broj puta, što je od posebnog značaja za lokalnu administraciju.

BiH je prva država u regionu koja je službenicima u javnoj upravi omogućila učenje o procesu integrisanja posredstvom internetske platforme, kada je u ljeto 2011. na stranici Direkcije postavljeno sedam modula o ovoj temi. Za dvije godine korištenja modula Direkcija je zabilježila 21.454 posjeta ovoj kategoriji web sajta.

Taj broj je pokazatelj kvaliteta e-learning modula, ali i interesa državnih službenika za ovakav vid učenja, kazala je na prezentaciji novog modula Maja Rimac-Bjelobrk, šefica Službe za promociju evropskih integracija u Direkciji.

Ona je izrazila zadovoljstvo što ideja koja je ponikla iz Direkcije doprinosi ispunjavanju administrativnog kriterija za članstvo u EU zainteresovala još nekoliko institucija da počnu razvijati metode obuke na daljinu.

Novi, osmi modul realizovan je uz podršku Programa jačanja javnih institucija koji provodi GIZ. U okviru saradnje u narednom periodu bit će razvijena i aplikacija za mobilne uređaje, čime je planirano da sadržaj modula postane dostupan najširoj javnosti.

Promociji ovog modula je također prisustvovala direktorica GIZ-a za regiju Zapadnog Balkana dr. Brigitte Heuel-Rolf te rukovodilac Programa jačanja javnih institucija u BiH Reinhard Lüke.

Izvor: DEI.GOV.BA