ČLANOVI GRUPE ZA KOMUNIKACIJE POSJETILI VLADU VELIKE BRITANIJE

Članice i članovi grupe za komunikacije koji dolaze iz sedam državnih institucija su učestvovali u studijskoj posjeti Velikoj Britaniji od 22. do 27. septembra. Domaćin posjete je bio Ured kabineta Velike Britanije a cilj posjete je bilo upoznavanje s načinima, procedurama i standardima komuniciranja javnih institucija u ovoj zemlji. Pored Ureda kabineta učesnici su posjetili i Downing Street 10, Parlament Velike Britanije, Službu za dijeljene komunikacije unutar Ureda kabineta, Program reforme državne službe, Ministarstvo za vanjske poslove i Commonwealth, Ministarstvo za obrazovanje, Službu za vladine nabavke, Ured za nacionalne statistike i Gradsko vijeće Westminstera. Posjete ovim tijelima uprave su se zasnivale na sagledavanju najboljih praksi i primjera uspješnog komuniciranja, poput strateškog planiranja komunikacijskih kampanja, saradnje sa zajednicama, građanima i interesnim grupama, saradnje s privatnim sektorom, racionalizaciji i dijeljenju resursa te izgradnji snažnih kapaciteta za komunikacije u javnoj upravi.

Posjeta je omogućila predstavnicama i predstavnicima bosanskohercegovačkih institucija uvid iz prve ruke u svakodnevni rad organizacija koje imaju dugu tradiciju i velik ugled u komuniciranju ne samo u Velikoj Britaniji nego i u svijetu čime su se kreirale brojne ideje za unapređenje komunikacija u javnoj upravi BiH a na čemu će ubuduće grupa za komunikacije unutar Programa jačanja javnih institucija intenzivno raditi.

Pored dijeljenja znanja, iskustava i praksi domaćini su velikodušno ponudili članovima grupe i brojne korisne kontakte, resurse i dokumente koji će u daljem radu svakog člana grupe ali i grupe u cjelini biti od izuzetne praktične vrijednosti.