Svečano obilježen završetak prve faze Programa jačanja javnih institucija

U Sarajevu je 22. novembra 2013. svečano obilježen završetak prve faze Programa jačanja javnih institucija u BiH. Ovom događaju su prisustvovale predstavnice i predstavnici GIZ-a, Ureda koordinatora za reformu javne uprave te osam uključenih institucija, kao i predstavnici Ambasade SR Njemačke u BiH, Švedske razvojne agencije Sida te gosti iz drugih organizacija.

Obraćujući se prisutnima dr. Brigitte Heuel-Rolf, regionalna direktorica GIZ-a za Zapadni Balkan, istaknula je važnost programa za njemačku razvojnu saradnju, naglašavajući pritom:

„Njemačka je uvijek bila veoma predana razvoju BiH kao prosperitetnog društva sa jakim i efikasnim institucijama koje služe društvenoj zajednici. Takve institucije ne samo da su bitne za ekonomski, politički i društveni razvoj zemlje već su i ključne za uspješan proces pristupanja EU.“

Koordinatorica za reformu javne uprave u BiH Semiha Borovac izjavila je da je ovaj program zasnovan na konceptu saradnje i sinergije između javnih institucija te da je kao takav u potpunosti u skladu sa ciljevima reforme javne uprave.

„Jačanje kapaciteta korisničkih institucija u daljoj implementaciji će biti značajna podrška modernizaciji rada, a što je od iznimne važnosti u procesu pridruživanja naše zemlje Evropskoj uniji. Kroz ovaj program Ured koordinatora za reformu javne uprave uspio je da unaprijedi vlastite kapacitete u segmentima strateškog planiranja, upravljanja finansijama Fonda za reformu javne uprave, monitoringa i evaluacije te komunikacija“, izjavila je Borovac i dodala da će se u sljedećoj fazi programa nastaviti rad na ovim ali i drugim oblastima razvoja, poput upravljanja kvalitetom u javnoj upravi.

Rukovodilac programa Reinhard Lüke ovom je prilikom govorio o visokom nivou ostvarene saradnje među uključenim institucijama i o samom toku provedbe programa tokom protekle tri i po godine. Lüke je istaknuo neke od dosad ostvarenih rezultata programa, između ostalog, razvoj modula za elektronsko učenje u Direkciji za evropske integracije i uspostava online registra ponuđača i ugovornih organa u Agenciji za javne nabavke.