Radionica o slobodi pristupa informacijama

Radionica o slobodi pristupa informacijama za članice i članove međuinstitucionalne grupe za komunikacije i upravljanje znanjem Programa jačanja javnih institucija u BiH održana je 2. decembra 2013. u Doboju. Ova radionica okupila je predstavnike Agencije za državnu službu BiH, Agencije za statistiku BiH, Agencije za javne nabavke BiH, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Direkcije za evropske integracije, Službe za informisanje generalnog Sekretarijata Vijeća ministara BiH i Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Učešće na radionici uzele su i Jasminka Džumhur, ombudsmenka za ljudska prava u BiH, kao i Maja Branković, predstavnica Transparency Internationala BiH.

Cilj radionice se odnosio na razmjenu iskustava između pojedinačnih institucija, ali i sa organizacijama civilnog društva aktivnim u ovoj oblasti, poput Transparency Internationala. Motiviranje institucija korisnica Programa za provedbu zajedničkih aktivnosti na povećanju transparentnosti i izrada konkretnih preporuka za budući rad u ovoj oblasti predstavljali su dio ciljeva radionice.

Prezentirana su i iskustva Agencije za državnu službu BiH u pogledu pristupa informacijama, te ključni aspekti Zakona o slobodi pristupa informacijama BiH, planiranim promjenama, te iskustvima i problemima u njegovoj primjeni iz ugla Ureda Ombudsmana BiH. Transparency International prezentirao je nalaze i istraživanja koja redovno provodi u pogledu primjene ZoSPI-ja, te neke ključne karakteristike tog procesa.

Organizacija ove radionice je jedna od zajedničkih aktivnosti definiranih prema potrebama institucija korisnica Programa, a organizaciji iste prethodila je i radionica o izradi komunikacijskog plana i programskom budžetiranju institucija uključenih u Program. Učesnici su događaj ocijenili izuzetno korsnim za svoj dalji rad, ali i kao inicijalni impuls za črvšću buduću saradnju i definisanje zajedničkih aktivnosti u pogledu boljeg fukcionisanja i efektivnije primjene Zakona, ali i distribucije i dostupnosti informacija građanima.