Savremene elektronske obuke za državne službenike u BiH

U Sarajevu je 8. maja 2014. predstavljen program učenja na daljinu, e-learning sistem obuke državnih službenika institucija Bosne i Hercegovine a koji uvodi Agencija za državnu službu BiH. Podršku realizaciji pruža Vlada Savezne Republike Njemačke i to u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH kojeg provodi njemački GIZ.

Agencija za državnu službu BiH pripremila je uvođenje novih tipova obuke državnih službenika: webinar (učenje na daljinu preko interneta u realnom vremenu), e-learning (učenje na daljinu preko interneta uz pomoć predavača) te e-learning na zahtjev (učenje preko interneta u okviru kojega polaznik sam određuje ritam učenja). Dosad su završena četiri kursa: mobbing, uvod u upravljanje kvalitetom, uvod u strateško planiranje i uvod u e-upravu.

Također je završen i razvoj informacionog sistema za elektronsko upravljanje procesom organizacije obuke (Training Management System – TMS) koji će osigurati punu automatizaciju cijelog procesa realizacije obuke.

Proces implementacije informacionog sistema za elektronsko upravljanje procesom organizacije obuke predstavlja značajan kvalitativni iskorak u procesu reformi javne uprave, konkrentno u procesu obuke javnih službenika istakao je Neven Akšamija, direktor Agencije za državnu službu BiH:

“U stalnoj potrazi za najboljim metodama realizacije obuke i razvoja državnih službenika Agencija za državnu službu BiH, uz veliku pomoć njemačkog GIZ-a, uvodi učenje na daljinu i elektronsko učenje kao podršku i nadopunu dosadašnjem klasičnom – u učionici načinu obuke. Nije više pitanje hoćemo li nego samo kada ćemo usvojiti nove tehnologije. Vjerujem da će znanja i vještine koje programima elektronskog učenja postaju dostupnije državnim službenicima na njihovim radnim mjestima u svim krajevima države učiniti njihov rad kvalitetnijim, na dobrobit građana i privrede.”

Kako je rekao Reinhard Lüke, rukovodilac Programa jačanja javnih institucija ispred GIZ-a, kvalitetne edukacije jedan su od značajnih segmenata javne uprave:

“Jake javne institucije su cilj ovog programa jer su upravo one preduslov za dobre javne usluge i za uspješno pristupanje BiH Evropskoj uniji. Samo jake institucije i sposobni državni službenici biće u mogućnosti da prenesu postojeći zakonski okvir Evropske unije u bh. praksu. Da bi odgovorili na ove ali i druge izazove, državni službenici će morati stalno razvijati svoje profesionalne vještine i znanja, zbog čega podržavamo Agenciju za državnu službu u uspostavljanju e-learning sistema, koji otvara nove mogućnosti za učenje.”

Zahvaljujući programu polaznicima će biti dovoljan pristup računaru koji je povezan na internet kako bi se registrovali i uključili u proces elektronskih obuka. Inače, ovaj program će u budućnosti moći koristiti i sve druge institucije koju budu imale potrebu za pružanje vlastitih obuka a ne isključivo Agencija za državnu službu BiH koja će i dalje nastaviti pružati edukacije na klasični način jer učenje na daljinu predstavlja dodatni vid edukacije.