Potpisan sporazum o implementaciji druge faze i memorandumi o razumijevanju

Semiha Borovac, koordinatorica za reformu javne uprave u BiH, dr. Brigitte Heuel-Rolf, regionalna direktorica GIZ-a za Zapadni Balkan i Reinhard Lüke, rukovodilac Programa jačanja javnih institucija (GIZ) potpisali su danas u Sarajevu Sporazum o implementaciji druge faze Programa, čiji je cilj da institucije, korisnice programa, sve više ispunjavaju mjere Strategije reforme javne uprave u BiH.

Pored sporazuma danas su korisnice programa (Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, Direkcija za evropske integracije, Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine, Centralna banka Bosne i Hercegovine, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Ured za razmatranje žalbi, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta) potpisale i pojedinačne memorandume o razumijevanju koji definiraju saradnju u okviru programa do kraja 2016. godine.