Pušten u rad novi informacioni sistem e-Nabavke

U okviru Programa jačanja javnih institucija Agencija za javne nabavke BiH je u saradnji sa njemačkim GIZ-om razvila potpuno novi informacioni sistem za objavu obavještenja u postupcima javnih nabavki i dostavu izvještaja o provedenim postupcima javnih nabavki (informacioni sistem e-Nabavke) i ovim putem vas obavještavamo da smo isti pustili u produkciju

U prvoj fazi, informacioni sistem e-Nabavke podrazumijeva integraciju tri aplikacije i to, Registar ugovornih organa i ponuđača, sistem za dostavu izvještaja o provedenim postupcima javnih nabavki-WisPPA i sistem za objavu obavještenja u postupcima javnih nabavki-Go-Procure sa svim njihovim funkcionalnostima, dok će u drugoj fazi sistem e-Nabavke biti nadograđen sa dva nova modula, modul e-Tendering i modul e-Aukcije.

Firma koja je radila na razvoju novog informacionog sistema je Devlogic d.o.o. iz Sarajeva, čiji je razvojni tim, zajedno sa timom ispred Agencije za javne nabavke BiH, na vrlo profesionalan i kvalitetan način za veoma kratko vrijeme razvio vrlo kompleksnu aplikaciju koja je od krucijalnog značaja za provedbu novog Zakona o javnim nabavkama. Prilikom razvoja sistema e-Nabavke razvojni tim je vodio računa o tome da se sve funkcionalnosti koje podrazumijeva novi sistem razviju i implementiraju na način da korištenje sistema bude maksimalno intuitivano čime bi se ubrzao proces provođenja procedura koje podrazumijeva Novi Zakon o javnim nabavkama.

Agencija za javne nabavke BiH se ovim putem zahvaljuje GIZ-u na pomoći koju su pružili prilikom implementacije ovog, za Bosnu i Hercegovinu, veoma važnog projekta, kao i firmi Devlogic d.o.o., koja je pokazala da u Bosni i Hercegovini postoje kvalitetni ljudi koji su sposobni da odgovore na veoma kompleksne zahtjeve.

Novom Portalu javnih nabavki možete pristupiti putem sljedećeg linka: Portal e-Nabavke

Izvor: službena internetska prezentacija Agencije za javne nabavke