Agencija za državnu službu BiH provela ispitivanje zadovoljstva korisnika obukom

— Korisnici čije je mišljenje i zadovoljstvo ispitano su bili državni službenici registriani u sistemu upravljanja obukama TMS. Od ukupno 2100 korisnika, odgovor na anketu je dalo 350 tokom 10 dana trajanja ankete u decembru 2015. godine. Cilj ankete koju je provela Agencija za državnu službu BiH (ADS BiH) je bilo ispitivanje zadovoljstva kompletnom obukom budući da je tokom 2014. godine anketa preobličena u elektronsku formu. Udio ispitanika koji su obuku ocijenili sa “zadovoljan“ ili „veoma zadovoljan“ iznosi od 91 do 100 posto.

Rezultate ankete pročitajte u cijelosti ovdje.

Program jačanja javnih Institucija kroz tematsku oblast Upravljanje kvalitetom podržava sistematsko uvođenje prakse ispitivanja zadovoljstva korisnika uslugama institucijama javne uprave. U toku 2013. godine Program je podržao izradu metodologije i provedbu inicijalnog ispitivanja zadovoljstva korisnika i građana u Uredu koordinatora za reformu javne uprave, Direkciji za evropske integracije, Agenciji za javne nabavke BiH, Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH (HEA) te Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH (APOSO). Prošle godine su četiri institucije korisnice (Agencija za statistiku BiH, HEA, APOSO i ADS BiH) samostalno provele ispitivanja zadovoljstva korisnika.

Izvor: iLearn.gov.ba (Agencija za državnu službu BiH)