Održana radionica na temu Paket proširenja – nova metodologija

— U okviru izvještavanja i ocjene napretka država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU, Evropska komisija je prošle godine uvela novu metodologiju koja uključuje izvještavanje o ostvarenom napretku i dostavljanje opisa postojećeg stanja za pojedinačne oblasti. Kao dio aktivnosti na pripremi institucija u Bosni i Hercegovini za izvještavanje u sedam oblasti na koje se ove godine primjenjuje „nova metodologija“, Direkcija za evropske integracije je u saradnji i uz podršku Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, tj. Programa jačanja javnih institucija u BiH organizovala radionicu pod nazivom „Izvještaj Evropske komisije o BiH za 2016. godinu – nova metodologija“.

Cilj radionice je bolje razumijevanje nove metodologije, kao i zahtjeva i očekivanja Evropske komisije od institucija u Bosni i Hercegovini u pogledu kvaliteta priloga koji će se dostavljati. Takođe, radionica je pružila mogućnost da se razmjene iskustva u pisanju priloga, te daju odgovori na sva eventualna pitanja i zahtjeve za pojašnjenja u vezi s kontrolnim pitanjima i proces davanja odgovora. Predavači na radionici su bili predstavnici Evropske komisije i Direkcije za evropske integracije. Radionici je prisustvovalo više od 50 učesnika, predstavnika institucija sa svih nivoa vlasti u BiH. Materijale sa ove radionice možete preuzeti ovdje.

Izvor: Direkcija za evropske integracije