Uspješno realiziran seminar na temu „Iskustva Ministarstva odbrane BiH u prevenciji korupcije“

— U Sarajevu je 17. maja 2016. održan seminar “Iskustva Ministarstva odbrane BiH u prevenciji korupcije” koji je organiziran u okviru saradnje kroz tematsku oblast Upravljanje ljudskim potencijalima. Pozdravnim riječima prisutnima se obratila i upoznala prisutne o temi seminara predstavnica Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) gđa Edina Čubela.

Nakon pozdravnih riječi, generalni inspektor MO BiH brigadni general Enes Husejnović je održao predavanje na temu „Iskustva Ministarstva odbrane BiH u prevenciji korupcije“ te kroz predavanje upoznao učesnike o aktivnostima MO i OS BiH na prevencije korupcije.

U nastavku seminara stručni savjetnik u Sektoru za upravljanje personalom MO BiH Zenaid Šabić održao je predavanje na temu „Metodologija za procjenu rizika na korupciju radnih mjesta u Ministarstvu odbrane BiH“.

Učesnici ovog seminara su bili predstavnici Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Agencije za državnu službu BiH, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Direkcije za evropske integracije BiH i Agencije za statistiku BiH.

Tokom trajanja seminara učesnici su imali priliku da kroz predavanja i diskusiju razmijene iskustava iz oblasti prevencije korupcije unutar državnih institucija kojoj Ministarstvo odbrane BiH pridaje veliku pažnju.

Izvor: Ministarstvo odbrane BiH