Uspješno realizirana obuka o društvenim medijima u javnoj upravi BiH

— U Sarajevu je u srijedu, 20. jula 2016, u okviru aktivnosti Programa jačanja javnih institucija BiH održana obuka državnih službenika o korištenju društvenih medija u komunikaciji organa javne uprave u BiH. Ciljevi obuke su bili kreirati zajedničko razumijevanje o potencijalima koje društveni mediji pružaju javnim institucijama, unaprijediti kapacitete službenika zaduženih za komunikacije te izraditi pojedinačne, institucionalne prijedloge za pokretanje ili unapređenje komunikacija putem društvenih medija.

Obuku je održala samostalna konsultantica Ines Bulajić, koja je predstavila učesnicima izazove i prilike koje društveni mediji predstavljaju za javni sektor, prezentirala dobre prakse u oblasti odnosa s javnostima te kreiranja sadržaja za društvene medije. Tokom obuke je održana i praktična vježba tokom koje su razmatrani pojedinačni primjeri iz prakse institucija. Prezentaciju o internetskim alatkama koje olakšavaju procese upravljanja društvenim medijima održala je tokom obuke ekspertica Melisa Tolja Mešić.

 

 

Savjetnik u GIZ-ovom Programu jačanja javnih institucija Elvis Mujanović je predstavio učesnicima razloge zbog kojih GIZ kroz Program podržava napore institucija za efektivnijim i efikasnijim strateškim korištenjem društvenih medija u komunikaciji, naglasivši da društveni mediji pružaju mogućnosti unapređenja dijaloga vlasti s građanima, unapređenje transparentnosti rada te mogućnosti za pojašnjavanje građanima odluka koje organi uprave donose čime se izgrađuje povjerenje građana u institucije vlasti. Kao primjer prethodno pružene podrške institucijama u ovoj oblasti Elvis Mujanović je predstavio komunikacije Direkcije za evropske integracije – gdje je Program tokom 2014. godine podržao izradu Strategije online komunikacije, izradu plana objave sadržaja putem društvenih medija, izradu sadržaja poput infografika i drugih grafika, oglašavanje putem društvenih medija, organizaciju nagradnog konkursa na temu BiH i EU integracije te organizaciju dana društvenih medija, prvog tweet-up događaja koji je organizirao jedan organ uprave u BiH.

Nadalje, Mujanović je predstavio i primjere dobre prakse iz SR Njemačke u korištenju društvenih medija u javnom sektoru kao i napore samog Programa u komunikaciji putem društvenih medija.

Učesnici obuke su bile predstavnice i predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Direkcije za evropske integracije, Agencije za statistiku BiH, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Agencije za državnu službu BiH, Službe za informiranje Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Ova obuka predstavlja jednu od mjera u tematskoj oblasti Komunikacije i upravljanje znanjem koje imaju za cilj unapređenje kapaciteta za stratešku komunikaciju institucija vlasti a u skladu s ciljevima reforme javne uprave u BiH.