Održane javne konsultacije o Nacrtu strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini

Javne konsultacije sa predstavnicima civilnog društva u vezi s Nacrtom strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH za period 2017-2022. su održane 16. novembra 2017. u Banjaluci te 17. novembra 2017. u Sarajevu. Provedbu dodatnih javnih konsultacija podržao je Program jačanja javnih institucija u BiH koji po nalogu Vlade SR Njemačke provodi njemački GIZ a u okviru tematske oblasti „Komunikacije, civilno društvo i transparentnost“.

O značaju usvajanja novog strateškog okvira govorili su Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave, Stojanka Ćulibrk, koordinatorica za reformu javne uprave iz Republike Srpske, Ljiljana Orendi, članica Zajedničke radne grupe za izradu Strateškog okvira iz Brčko distrikta BiH, Mirsada Jahić, koordinatorica za reformu javne uprave iz Federacije BiH te Mathias Mühle, rukovodilac Programa jačanja javnih institucija u BiH iz GIZ-a.

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave te eksperti koji su radili na izradi dokumenta prezentirali su pojedinačne reformske oblasti te predložene načine monitoringa i evaluacije nove strategije ali i budžeta koji je potreban za njenu implementaciju.

Nacrt Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH za period 2017.-2022. bio je dostupan široj javnosti za komentare i posredstvom web platforme eKonsultacije Ministarstva pravde BiH.

 

Izvor (tekst i foto): Ured koordinatora za reformu javne uprave, www.parco.gov.ba