Puštena u rad mobilna aplikacija za elektronske nabavke BiH

Agencija za javne nabavke BiH je pustila u rad mobilnu aplikaciju za elektronske javne nabavke u BiH „e-Nabavke BiH“. Ovo je jedna od prvih mobilnih aplikacija za elektronske nabavke u regiji i veliko nam je zadovoljstvo predstaviti je građanima Bosne i Hercegovine, izvijestili su iz Agencije za javne nabavke BiH.

Mobilna aplikacija omogućava svim korisnicima da u mobilnim uslovima rada imaju puni pristup tržištu javnih nabavki, da putem mobilnog telefona budu obaviješteni o svim prilikama iz oblasti koja ih interesuje, te omogućava komunikaciju ugovornih organa i ponuđača u vezi sa davanjem pojašnjenja za objavljene tenderske dokumentacije.

Mobilna aplikacija predstavlja ekstenziju Portala javnih nabavki (www.ejn.gov.ba) prilagođenu pametnim telefonima i tabletima, a razvijena je za platforme IOS, Android i Windows Phone.

Mobilnu aplikaciju „e-Nabavke BiH“ je moguće preuzeti na slijedećim adresama:

Svrha aplikacije jeste omogućiti registrovanim i anonimnim korisnicima pretragu baze registrovanih i aktiviranih ugovornih organa i ponuđača, pretragu i preuzimanje svih objavljenih obavještenja u postupcima javnih nabavki. Registrovani ponuđači putem ove aplikacije mogu preuzimati tenderske dokumentacije i tražiti pojašnjenja, a ugovorni organi imaju mogućnost odgovarati. Također, moguće je vršiti generisanje i preuzimanje izvještaja o preuzetoj tenderskoj dokumentaciji i o traženim pojašnjenima .

U mobilnoj aplikaciji implementiran je i sistem notifikacija tako da sistem ugovorne organe i ponuđače obavještava o određenim aktivnostima koje se dešavaju u sistemu.

Agencija za javne nabavke BiH se ovim putem zahvaljuje Vladi SR Njemačke na pomoći koju je prilikom implementacije mobilne aplikacije za sistem elektronskih javnih nabavki u BiH pružila kroz njemački GIZ, a u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH.

Izvor (tekst i foto): Agencija za javne nabavke BiH, www.javnenabavke.gov.ba