Potpisan Memorandum o razumijevanju o prenosu tehnologije i znanja

U sklopu aktivnosti na promociji i podršci razvoju stabilnog i profesionalnog javnog sektora koji može efikasno i profesionalno pružati kvalitetne usluge građanima, poslovnim subjektima i drugim organima uprave, Agencija za državnu službu BiH (ADS), Agencija za javne nabavke BiH (AJN) i GIZ, koji u ime Vlade SR Njemačke implementira Program jačanja javnih institucija u BiH, potpisali su 21. juna 2018. godine u Sarajevu Memorandum o razumijevanju za saradnju na prenosu tehnologije i znanja u oblasti obuke i stručnog usavršavanja zaposlenih u javnom sektoru. Memorandum su potpisali Neven Akšamija, direktor ADS-a, Đenan Salčin, direktor AJN-a, i Mathias Mühle, rukovodilac GIZ projekta.

Na praktičnom nivou, izvršiće se primopredaja i adaptacija Elektroničkog sistema za upravljanje obukama za potrebe obučavanja službenika za javne nabavke u organizaciji AJN-a. Ovaj sistem je prethodno razvijen uz tehničku podršku GIZ-a za potrebe upravljanja obukama državnih službenika u ADS-u. Osim toga, kolege iz ADS-a će podijeliti svoja iskustva u korištenju sistema i pružiti obuku kolegama iz PPA.