GIZ podržao učešće predstavnika vlasti u BiH na Globalnom samitu OGP-a 2018. u Gruziji

U organizaciji Programa jačanja javnih institucija koji po nalogu savezne Njemačke vlade provodi Njemački GIZ, na 5. Globalnom samitu OGP-a u Tbilisiju koji traje od 17.07. do 19.07.2018. učestvovali su predstavnici institucija vlasti BiH, među kojima i članovi Savjetodavnog vijeća za inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast iz Ministarstva pravde BiH i Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Predstavnici Direkcije za evropske integracije i Agencije za statistiku BiH su također prisustvovali ovom samitu uz podršku GIZ-a.

Samit je pružio priliku predstavnicima 96 nacionalnih i lokalnih sudionika OGP-a, šefovima država i vlada, ministrima, državnim službenicima, članovima parlamenata, lokalnim vlastima, predstavnicima civilnog društva, međunarodnim fondovima, istraživačima, akademskoj zajednici i novinarima da promoviraju svoja postignuća i razgovaraju o izazovima u poštivanju načela otvorene vlade.

Globalni samit OGP 2018 fokusirao se na građanski angažman, borbu protiv korupcije i pružanje javnih usluga, sa ciljem da nadahne reformatore OGP-a da budu ambiciozniji i usmjeravaju plan otvorene vlasti prema novim izazovima i poboljšanju života građana širom svijeta.

Program jačanja javnih institucija u BiH u okviru tematske oblasti Komunikacije, civilno društvo i transparentnost duži niz godina podržava napore partnerskih institucija u BiH u njihovom otvaranju prema građanima, ostvarivanju saradnje s civilnim društvom i povećanju transparentnosti rada vlasti.

Izvor: Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave, www.parco.gov.ba