Održan donatorski koordinacijski sastanak u RJU sektoru

 

U Sarajevu je danas, 7. decembra 2018, u organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave, a uz podršku Programa jačanja javnih institucija koji po nalogu Savezne Vlade SR Njemačke implementira njemački GIZ, održan donatorski koordinacijski sastanak u sektoru za reformu javne uprave (RJU).

U uvodnom obraćanju koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan se zahvalio donatorima što su u proteklom periodu podržavali proces reforme javne uprave i istakao značaj njihove uloge u samom procesu. Pored toga koordinator je naglasio da je neophodno da Vlada RS usvoji strateški okvir RJU, kao uslov za izradu akcionog plana RJU. Prisutnima se obratio i novi Koordinator za RJU Federacije BiH Enver Išerić koji se pridružio pozivu vladi RS da usvoji strateški okvir RJU, te u tom kontekstu istakao važnost političke podrške reformi javne uprave kao najprioritetnijoj od svih reformi koje treba da budu provedene.

U nastavku sastanka prisutnim predstavnicima donatora predstavljene su aktivnosti između dva sastanka: osiguranje ekspertske podrške za izradu akcionog plana (Sigma, ReSPA, GIZ), osiguranje podrške Evropske komisije (IPA II) za razvoj RJU strukture, sistema monitoringa i evaluacije i dr. Najavljena je i prezentacija Sigma PAR Toolkita u januaru 2019. godine. Gosti su također dobili informacije o osnovnim karakteristikama Strateškog okvira za RJU u BiH, dosadašnjim provedenim aktivnostima kao i narednim koracima u cilju izrade akcionog plana, te su se u okviru interaktivne prezentacije mogli detaljnije informisati o mjerama po pojedinačnim reformskim oblastima.

Završni dio sastanka bio je posvećen donatorskoj koordinaciji u sektoru RJU. Naglašena je važnost koordinacije donatora u smislu smanjenja troškova kroz izbjegavanje dupliciranja, stvaranja sinergije, usklađivanja donatorskih doprinosa sa strategijama zemlje partnera, rada na zajedničkim projektima, a sve u cilju osiguranja uspješne implementacije Strateškog okvira za RJU. Prikazani su modaliteti finansiranja kao i trenutno stanje i ključni izazovi (rješenje problema u funkcionisanju PAR fonda i usvajanje PAR strateškog okvira i na nivou RS). Također, donatori su kroz diskusiju iznijeli svoje viđenje podrške procesu reforme javne uprave.

 

Izvor, tekst i fotografija: Ured koordinatora za reformu javne uprave, www.parco.gov.ba