Obilježena Sedmica otvorene vlasti

Globalna inicijativa Partnerstvo za otvorenu vlast pozvala je države koje su njene članice da se uključe u obilježavanje Sedmice otvorene vlasti. Open Gov Week predstavlja sedmicu u kojoj se aktivisti u oblasti otvorenosti vlasti iz svih krajeva svijeta sastaju, dijele ideje, diskutuju i donose rješenja i posvećuju se novim nivoima i načinima uključivanja građana u rad vlasti. Fokus ovogodišnjeg obilježavanja Sedmice otvorene vlasti je na povećanju različitosti partnera koji se uključuju u inicijativu.

Tim povodom Savjetodavno vijeće za implementaciju Partnerstva za otvorenu vlast u BiH organiziralo je press konferenciju koja je održana 14.03.2019. u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

O principima Partnerstva za otvorenu vlast, uz osvrt na trenutno stanje u BiH po pitanju ispunjavanja obaveza preuzetih pristupanjem ovoj inicijativi, govorili su: Dragan Ćuzulan, predsjedavajući Savjetodavnog vijeća te članovi ovog tijela: Leila Bičakčić, direktorica Centra za istraživačko novinarstvo, Nedžad Salman, pomoćnik ministra pravde BiH i Emsad Dizdarević, projekt menadžer u Transparency International BiH. Novinarima se obratio i Mathias Mühle, rukovodilac Programa jačanja javnih institucija koji po nalogu Savezne vlade Njemačke provodi njemački GIZ.

Koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan, koji je i predsjedavajući Savjetodavnog vijeća za implementaciju Inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH, kazao je kako je pristupanje toj inicijativi impliciralo preuzimanje odgovornosti i obaveze da će se BiH, kroz pripremu i implementaciju prvog akcionog plana opredijeliti za konkretan napredak u području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne uprave i uključivanje i osnaživanje građana i civilnog društva, borbe protiv korupcije i korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvaliteta usluga koje javna uprava pruža građanima.

Rukovodilac Programa jačanja javnih institucija koji po nalogu Savezne vlade Njemačke provodi njemački GIZ Mathias Mühle je, govoreći o tome zašto Vlada SR Njemačke podržava Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH, kazao da su prije četiri godine počeli pružati stručnu pomoć.

Po njegovim riječima, od tada do danas počeli su dijalog između javnih institucija i civilnog društva, a rezultat tog dijaloga su zajedničke inicijative proaktivne transparentnosti.

Savjetodavno vijeće za implementaciju Inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH čine predstavnici sa nivoa Vijeća ministara BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH te predstavnici organizacija civilnog društva Transparency International u BiH (TI BiH), Centra za istraživačko novinarstvo (CIN), Udruženja građana Zašto ne i Centra za zastupanje građanskih interesa (CPI).

Izvor (tekst): Ured koordinatora za reformu javne uprave, www.parco.gov.ba