13. sastanak međuinstitucionalne radne grupe za upravljanje kvalitetom

Međuinstitucionalna radna grupa za upravljanje kvalitetom se sastala u srijedu, 22.5.2019 u Sarajevu, u proširenom sastavu s članicama i članovima Agencije za državnu upravu RS i Agencije za državnu službu FBiH. Sastanku su prisustvovali predstavnici i predstavnice  Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Agencije za državnu službu BiH, Agencije za statistiku BiH, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, Agencije za visokoškolsko obrazovanje i osiguranje kvalitete, Centralne Banka BiH i Instituta za standardizaciju BiH. Imajući u vidu neophodnost saradnje u ovoj oblasti, grupa je dogovorila načela budućeg rada, uzimajući u obzir sve veći interes institucija za uvođenje sistema i alata upravljanja kvalitetom.

Ova platforma ima za cilj razmjenu znanja iz oblasti upravljanja kvalitetom, te pružanje stručne podrške institucijama na svom putu prema izvrsnosti putem mentorstva, izrade raznih metodoloških smjernica iz CAF (Common Assessment Framework) i ISO standarda, s posebnim fokusom na otvaranje institucija prema korisnicima i građanima i građankama BiH. Do sada su članovi i članice ove grupe uspjeli izraditi Metodološke smjernice za implementaciju ISO standarda u javnoj upravi te smjernice za ispitivanje zadovoljstva korisnika, te nedavno i smjernice za ispitivanje zadovoljstva uposlenih u javnoj upravi.

Sljedeći sastanak grupe je dogovoren za septembar 2019. s ciljem pripreme konferencije o upravljanju kvalitetom za novembar 2019, a tematske radionice mogu biti održavane po potrebi.