Agencija za javne nabavke provodi ispitivanje zadovoljstva korisnika

Na poziv Ureda koordinatora za reformu javne uprave u saradnji s Programom jačanja javnih institucija kojeg u BiH po nalogu Saveznog ministarstva za ekonomiju i saradnju implemetira njemački GIZ, Agencija za javne nabavke BiH je iskazala interes za učešće u ispitivanju zadovoljstva korisnika. S tim u vezi smo napravili anketu kojom želimo ispitati zadovoljstvo korisnika naših usluga i napraviti analizu njihovih potreba.

U anketi ćemo se fokusirat na pronalazak odgovora na sljedeća pitanja:

1. Da li su korisnici naših usluga koje se odnose na pružanje savjetodavne i tehničke pomoći, korištenje informacijskog sistema e-Nabavke i prisustva Agencije na društvenim mrežama zadovoljni?

2. Ako nisu, zašto?

Cijenimo da poznavanjem korisnikovih očekivanja i njegovog zadovoljstva uslugama koje pružamo je infromacija koja će nam pružiti značajne mogućnosti u donošenju poslovnih odluka.

Anketa je poslana na 14.340 korisnika Portala javnih nabavki i provodi se u periodu od 05.06-20.06.2019.godine.

Izvor (tekst i fotografija): Ured koordinatora za reformu javne uprave, www.parco.gov.ba; Agencija za javne nabave BiH, www.javnenabavke.gov.ba