Obuka za državne službenike institucija BiH koji rade na procjeni utjecaja propisa

Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, uz podršku njemačkog GIZ-a koji po nalogu Vlade SR Njemačke u BiH provodi Program jačanja javnih institucija u BiH, te Agencije za državnu službu BiH i Ureda koordinatora za reformu javne uprave, organizirao je u Sarajevu 17. i 18.09.2019. obuku za državne službenike institucija BiH koji rade na procjeni utjecaja propisa, kao jednog od prioriteta Strategije reforme javne uprave u BiH.


Procjena utjecaja propisa se kao novina u pravnoj regulativi BiH proaktivno počela provoditi za propise koji se predlažu u plan normativno-pravnih aktivnosti institucija BiH i Vijeća ministara BiH, a Generalni sekretarijat je centralno koordinirajuće tijelo ovog postupka.


Evropska komisija je u svom Mišljenju o zahtjevu BiH za članstvo u EU ukazala na potrebu sveobuhvatne procjene utjecaja predloženih propisa i unapređenja zakonodavnih procedura i usvajanja propisa u ovom segmentu.


Cilj Programa jačanja javnih institucija u BiH je osposobiti odabrane javne institucije da primjenjuju principe javne uprave za transparentno, odgovorno, efektivno i efikasno pružanje javnih usluga. Program doprinosi reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini koja je s jedne strane usmjerena ka zahtjevima procesa integracija u EU, a s druge doprinosi održivom društvenom i ekonomskom razvoju zemlje.

Tekst i foto: Ured koordinatora za reformu javne uprave, www.parco.gov.ba