Uspješno realizirana obuka o društvenim medijima u javnoj upravi BiH

— U Sarajevu je u srijedu, 20. jula 2016, u okviru aktivnosti Programa jačanja javnih institucija BiH održana obuka državnih službenika o korištenju društvenih medija u komunikaciji organa javne uprave u BiH. Ciljevi obuke su bili kreirati zajedničko razumijevanje o potencijalima koje društveni mediji pružaju javnim institucijama, unaprijediti kapacitete službenika zaduženih za komunikacije te izraditi pojedinačne, institucionalne prijedloge za pokretanje ili unapređenje komunikacija putem društvenih medija.

Obuku je održala samostalna konsultantica Ines Bulajić, koja je predstavila učesnicima izazove i prilike koje društveni mediji predstavljaju za javni sektor, prezentirala dobre prakse u oblasti odnosa s javnostima te kreiranja sadržaja za društvene medije. Tokom obuke je održana i praktična vježba tokom koje su razmatrani pojedinačni primjeri iz prakse institucija. Prezentaciju o internetskim alatkama koje olakšavaju procese upravljanja društvenim medijima održala je tokom obuke ekspertica Melisa Tolja Mešić.

 

 

Savjetnik u GIZ-ovom Programu jačanja javnih institucija Elvis Mujanović je predstavio učesnicima razloge zbog kojih GIZ kroz Program podržava napore institucija za efektivnijim i efikasnijim strateškim korištenjem društvenih medija u komunikaciji, naglasivši da društveni mediji pružaju mogućnosti unapređenja dijaloga vlasti s građanima, unapređenje transparentnosti rada te mogućnosti za pojašnjavanje građanima odluka koje organi uprave donose čime se izgrađuje povjerenje građana u institucije vlasti. Kao primjer prethodno pružene podrške institucijama u ovoj oblasti Elvis Mujanović je predstavio komunikacije Direkcije za evropske integracije – gdje je Program tokom 2014. godine podržao izradu Strategije online komunikacije, izradu plana objave sadržaja putem društvenih medija, izradu sadržaja poput infografika i drugih grafika, oglašavanje putem društvenih medija, organizaciju nagradnog konkursa na temu BiH i EU integracije te organizaciju dana društvenih medija, prvog tweet-up događaja koji je organizirao jedan organ uprave u BiH.

Nadalje, Mujanović je predstavio i primjere dobre prakse iz SR Njemačke u korištenju društvenih medija u javnom sektoru kao i napore samog Programa u komunikaciji putem društvenih medija.

Učesnici obuke su bile predstavnice i predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Direkcije za evropske integracije, Agencije za statistiku BiH, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Agencije za državnu službu BiH, Službe za informiranje Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Ova obuka predstavlja jednu od mjera u tematskoj oblasti Komunikacije i upravljanje znanjem koje imaju za cilj unapređenje kapaciteta za stratešku komunikaciju institucija vlasti a u skladu s ciljevima reforme javne uprave u BiH.

PARCO izdao prvi broj newslettera o reformi javne uprave

— Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) objavila je prvi broj elektronskog biltena koji sadrži informacije o procesu reforme javne uprave u BiH i aktivnostima koje PARCO provodi. Podršku kreiranju, pripremi i izdavanju ovog newslettera PARCO-u je pružio GIZ kroz Program jačanja javnih institucija. Newsletter će biti izdavan svaka dva mjeseca.

Koordinator reforme javne uprave u BiH doc. dr. Dragan Ćuzulan je ovom prilikom u uvodniku newslettera rekao da je PARCO na ovaj, novi, način komunikacije se odlučio iz dva razloga: opredijeljenosti PARCO-a za nastavak razgovora o reformi javne uprave i opredijeljenosti za unapređenje transparentnosti i odgovornosti rada.

Komentare i sugestije na newsletter možete slati na info@parco.gov.ba.

Ako želite da se prijavite za buduća izdanja newslettera, posjetite www.parco.gov.ba te u gornjem lijevom uglu u polje “E-mail newsletter” unesite svoju adresu e-pošte.

Promovisan prvi IPA II pojmovnik u regionu

— Direkcija za evropske integracije je u utorak, 14. juna 2016. u Velikoj sali Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu promovirala IPA II pojmovnik, koji je pripremljen i objavljen uz podršku GIZ-a i to u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH.

Prisutnima se u ime Direkcije za evropske integracije obratila Zara Halilović, pomoćnica direktora u sektoru za koordinaciju pomoći, te naglasila da je proces programiranja finansijske pomoći nezamisliv bez alata poput pojmovnika i dodala da je njegova upotrebna vrijednost posebno bitna za predstavnike svih institucija u BiH. Reinhard Lüke, rukovodilac GIZ-ovog Programa jačanja javnih institucija u BiH i Melvin Asin, šef operacija u Delegaciji EU u BiH, pozdravili su pripremu i objavljivanje dokumenta ove vrste i naglasili da se zapravo radi o prvom IPA II pojmovniku u regiji, koji ima svrhu da dodatno pojasni obimno znanje neophodno pri planiranju i korištenju finansijske pomoći EU.

Pomoćnica direktora DEI-a za prevođenje Biljana Ivanović je dodala da se radi o pojmovniku koji na sistematičan i metodološki jednostavan način objašnjava sve pojmove relevantne za instrument predpristupne pomoći EU (IPA II) i koji sadrži oko 300 termina iz 11 referentnih IPA II dokumenata.

Stručnjak Zvonimir Savić koji je bio angažovan na pripremi ove publikacije je prenio iskustva kolega iz susjedne Hrvatske i napomenuo da se ne smije zaboraviti da je osnovna svrha pojmovnika da olakša rad svima onima koji se susreću sa projektima i da je u Hrvatskoj slična publikacija iz 2008. godine još uvijek na „stolovima“ uposlenika državne uprave te kao takva ima izuzetnu vrijednost u njihovim svakodnevnima aktivnostima.

Osim štampane verzije i elektronska verzija ove publikacije će biti dostupna na Internet stranici Direkcije kao doprinos u sticanju novih znanja o funkcionisanju instrumenta predpristupne pomoći IPA II.

Izvor/foto: Direkcija za evropske integracije

Uspješno realiziran seminar na temu „Iskustva Ministarstva odbrane BiH u prevenciji korupcije“

— U Sarajevu je 17. maja 2016. održan seminar “Iskustva Ministarstva odbrane BiH u prevenciji korupcije” koji je organiziran u okviru saradnje kroz tematsku oblast Upravljanje ljudskim potencijalima. Pozdravnim riječima prisutnima se obratila i upoznala prisutne o temi seminara predstavnica Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) gđa Edina Čubela.

Nakon pozdravnih riječi, generalni inspektor MO BiH brigadni general Enes Husejnović je održao predavanje na temu „Iskustva Ministarstva odbrane BiH u prevenciji korupcije“ te kroz predavanje upoznao učesnike o aktivnostima MO i OS BiH na prevencije korupcije.

U nastavku seminara stručni savjetnik u Sektoru za upravljanje personalom MO BiH Zenaid Šabić održao je predavanje na temu „Metodologija za procjenu rizika na korupciju radnih mjesta u Ministarstvu odbrane BiH“.

Učesnici ovog seminara su bili predstavnici Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Agencije za državnu službu BiH, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Direkcije za evropske integracije BiH i Agencije za statistiku BiH.

Tokom trajanja seminara učesnici su imali priliku da kroz predavanja i diskusiju razmijene iskustava iz oblasti prevencije korupcije unutar državnih institucija kojoj Ministarstvo odbrane BiH pridaje veliku pažnju.

Izvor: Ministarstvo odbrane BiH

Održana radionica na temu Paket proširenja – nova metodologija

— U okviru izvještavanja i ocjene napretka država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU, Evropska komisija je prošle godine uvela novu metodologiju koja uključuje izvještavanje o ostvarenom napretku i dostavljanje opisa postojećeg stanja za pojedinačne oblasti. Kao dio aktivnosti na pripremi institucija u Bosni i Hercegovini za izvještavanje u sedam oblasti na koje se ove godine primjenjuje „nova metodologija“, Direkcija za evropske integracije je u saradnji i uz podršku Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, tj. Programa jačanja javnih institucija u BiH organizovala radionicu pod nazivom „Izvještaj Evropske komisije o BiH za 2016. godinu – nova metodologija“.

Cilj radionice je bolje razumijevanje nove metodologije, kao i zahtjeva i očekivanja Evropske komisije od institucija u Bosni i Hercegovini u pogledu kvaliteta priloga koji će se dostavljati. Takođe, radionica je pružila mogućnost da se razmjene iskustva u pisanju priloga, te daju odgovori na sva eventualna pitanja i zahtjeve za pojašnjenja u vezi s kontrolnim pitanjima i proces davanja odgovora. Predavači na radionici su bili predstavnici Evropske komisije i Direkcije za evropske integracije. Radionici je prisustvovalo više od 50 učesnika, predstavnika institucija sa svih nivoa vlasti u BiH. Materijale sa ove radionice možete preuzeti ovdje.

Izvor: Direkcija za evropske integracije

 

Pregled rezultata Programa u 2015: Najznačajnija dostignuća iz oblasti upravljanja kvalitetom

— Jedan od ciljeva Programa jačanja javnih institucija je uvođenje sistema upravljanja kvalitetom (QM – quality management) i ispitivanja zadovoljstva klijenata u obuhvaćenim javnim institucijama na nivou BiH.

U sklopu reformske oblasti Upravljanje ljudskim resursima Revidiranog akcionog plana (RAP 1) Strategije reforme javne uprave, za Ured koordinatora reforme javne uprave u BiH (PARCO) postavljen je sljedeći cilj: „osposobiti institucije da koriste model potpunog upravljanja kvalitetom – TQM (…) ako tako žele.“ Shodno ovom zadatku, definirane su sljedeće aktivnosti:

 • Prevođenje i implementacija odabranog TQM modela;
 • Priprema obuke iz općih pitanja i sistema TQM;
 • Priprema priručnika za obuku iz odabranog TQM modela;
 • Formiranje informacionog centra za TQM sa bazom podataka.

Također je reformskom agendom predviđena modernija, kompetentnija, transparentnija, efikasnija, ekonomičnija i odgovornija javna uprava koja će poboljšati pružanje javnih usluga i ostvariti uštede, a u skladu s SIGMA principima.

Sa navedenim na umu i sa ciljem pružanja podrške državnim institucijama u poboljšavanju kvaliteta njihovih usluga i boljem zadovoljavanju potreba građana, Program je još 2013. godine u koordinaciji s PARCO-om pokrenuo izradu usporedne analize za davanje preporuka najboljih sistema i modela upravljanja kvalitetom u javnoj upravi u BiH.

Osnovni nalazi usporedne analize, predstavljeni su u kratkim crtama na slikama u sljedećoj galeriji:

 

 

Nakon što su projektni partneri informisani o rezultatima, preporukama i karakteristikama CAF modela upravljanja kvalitetom i ISO 9001 standardom kvaliteta, institucije su se odlučile za uvođenje/implementaciju sistema upravljanja kvalitetom kako slijedi:

 • Ured koordinatora za reformu javne uprave – CAF
 • Agencija za državnu službu BiH – CAF
 • Agencija za statistiku BiH – CAF
 • Direkcija za europske integracije* – CAF
 • Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH – ISO 9001
 • Centralna banka BiH – ISO 9001
 • Ured za razmatranje žalbi – ISO 9001

*Direkcija za europske integracije je zbog velikog obima internih aktivnosti odložila implementaciju CAF-a.

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH odlučila je učestvovati u ovoj tematskoj oblasti po pitanju sistematskog uvođenja ispitivanja zadovoljstva korisnika, šta predstavlja jedan od osnovnih stubova upravljanja kvalitetom.

Tokom 2014. godine je započeta saradnja sa Europskim institutom za javnu upravu s ciljem izrade razvojnog okvirnog dokumenta za uvođenje upravljanja kvalitetom u javnoj upravi u BiH koji treba rezultirati razvojem smjernica i planom aktivnosti na putu razvoja kapaciteta institucija javne uprave za primjenu odgovarajućeg modela upravljanja kvalitetom. Ured koordinatora za reformu javne uprave je bio glavni nosilac ovih aktivnosti, te je identifikovana potreba za bliskom saradnjom s Institutom za standardizaciju BiH i Agencijom za državnu službu BiH, kako bi svi ključni akteri mogli zajednički raditi na promociji, unapređenju i uvođenju upravljanja kvalitetom u javnoj upravi.

O ovom procesu možete više pročitati i ovdje.

 

Međuinstitucionalna radna grupa za upravljanje kvalitetom

Paralelno je oformljena međuinstitucionalna radna grupa za upravljanje kvalitetom, koja se sastoji od imenovanih članova iz partnerskih institucija Programa koje su odlučile učestvovati u oblasti upravljanja kvalitetom. Ova međuinstitucionalna radna grupa čini platformu za razmjenu iskustava, učenju o najboljim praksama iz drugih institucija i zemalja te za cilj ima i edukaciju članova iz oblasti upravljanja kvalitetom, posebno iz ISO 9001, CAF i metodologijama ispitivanja zadovoljstva korisnika javne uprave. S obzirom na to da je upravljanje kvalitetom relativno nov pristup javne uprave u BiH, planirano je da će upravo ova grupa biti prva zajednica praktičara iz oblasti upravljanja kvalitetom u javnoj upravi BiH. Pridruženi član radne grupe je Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine. Radna grupa ima zadatke izrade smjernica iz sljedećih oblasti:

 • Implementacija i održavanje ISO 9001
 • Implementacija i održavanje CAF 2015
 • Metodologija sistematskog ispitivanja zadovoljstva korisnika

Navedene smjernice predstavljaju značajne proizvode međuinstitucionalne radne grupe, koji bi budućim korisnicima iz javne uprave trebali olakšati put implementacije odabranog modela/standarda upravljanja kvalitetom i ispitivanja zadovoljstva korisnika. Pored toga, u ovoj radnoj grupi, ali i drugim međuinstitucionalnim radnim grupama Programa se komuniciraju sveobuhvatne teme poput rodne ravnopravnosti, te integracija načela rodne ravnopravnosti putem aktivnosti Programa, pa tako i upravljanja kvalitetom.

 

 

Prijevod CAF Smjernica 2015 na bosanski, hrvatski i srpski jezik

Jedan od najznačajnijih alata za uvođenje CAF-a u instituciju je svakako Priručnik/Smjernice za CAF 2013 kojem se na internetskoj prezentaciji EIPA-e može besplatno pristupiti, na engleskom jeziku. Kroz saradnju s EIPA-om je Program jačanja javnih institucija dobio saglasnost za prijevod na konstitutivne jezike Bosne i Hercegovine, kao i za štampanje. Tako je tokom 2015. godine intenzivno rađeno na prijevodu i prilagodbi ovih smjernica na bosanski, srpski i hrvatski jezik.

Smjernice CAF 2013 su predstavljene širom krugu javnosti tokom konferencije Upravljanje kvalitetom – instrument za bolju javnu upravu koja je održana krajem oktobra 2015. godine.

Konferencija je održana s ciljem upoznavanja javnosti, ali prije svega javne uprave s konceptom upravljanja kvalitetom, kao i aktivnostima iz ove oblasti iz perspektive Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Agencije za državnu službu BiH, Instituta za standardizaciju BiH te su prisutni mogli čuti iskustva dugogodišnjih korisnika sistema upravljanja kvalitetom iz Upravne jedinice Krško. Među pozvanim predavačima su bili Patrick Staes i Nick Thijs iz Europskog instituta za javnu upravu (EIPA), te Goran Paštrovič iz Regionalne škole za javnu administraciju (ReSPA).

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarovića, koji je otvorio konferenciju, te koordinator reforme javne uprave Dragan Ćuzulan i menadžer Programa jačanja javnih institucija Reinharda Lüke su u svojim obraćanjima naglasili neophodnost provođenja reforme javne uprave, s orijentacijom prema europskim integracijama i građanima, te su istakli značaj uvođenja upravljanja kvalitetom u javnu upravu BiH.

Promotivni letak o konceptu upravljanja kvalitetom, koji je također predstavljen tokom konferencije o upravljanju kvalitetom zasigurno nudi pregled najznačajnijih karakteristika i informacija o upravljanju kvalitetom u javnoj upravi i povezanosti s reformom javne uprave te europskim integracijama.

Promotivni letak je nastao kao rezultat bilateralne saradnje Programa i Ureda koordinatora za reformu javne uprave u oblasti Komunikacije i upravljanje znanjem.

Na konferenciji je također potpisan i Memorandum o razumijevanju za uspostavljanje saradnje u oblasti upravljanja kvalitetom između Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Instituta za standardizaciju BiH i GIZ-a. Ovim Memorandumom se ozvaničila već postojeća saradnja navedenih institucija i Programa jačanja javnih institucija, imajući u vidu i podršku koju je Vijeće ministara zaključkom od 17. 9. 2015. dalo podršku Uredu da kroz saradnju s navedenim institucijama radi na promociji i adaptaciji modela upravljanja kvalitetom, izgradnji potrebnih kapaciteta i izradi planskog dokumenta za uvođenje upravljanja kvalitetom u institucijama BiH te da koordinira njegovu implementaciju.

Obuka trenera (training of trainers)

Kako bi predstavnici i predstavnice Ureda koordinatora za reformu javne uprave bili u stanju širiti svoje znanje na druge institucije korisnice Programa, a ubuduće i šire, predstavnici i poredstavnice Ureda i Agencije za državnu službu BiH su krajem decembra 2015. godine uz podršku EIPA stručnjaka i tehničku podršku Programa jačanja javnih institucija prošli intenzivan trening obuka trenera i trenerica iz oblasti CAF-a. Ukupno četrnaest učesnika i učesnica (10 predstavnika/-ca iz PARCO-a i 4 predstavnice iz ADS-a) se intenzivno upoznalo sa samim modelom CAF 2013 i njegovom implementacijom, formulisanjem aktivnosti za unapređenje rada organizacije, te njihovom ulogom kao budućih trenera. Za kvalitetan trening i edukaciju nužno je ne samo izvanredno poznavanje predmetne materije već i ovladavanjem prezentacijskih i moderacijskih vještina, a što je veliki broj njih i pokazao. Predstavnici Evropskog instituta za javnu upravu (EIPA) koji su obavili trening budućih trenera/-ca su veliki broj polaznika i polaznica ocijenili pozitivno sa napomenom da su članovi Ureda spremni za mentorstvo uvođenja CAF-a u drugim institucijama.

 

 

Iskustva institucija u implementaciji upravljanja kvalitetom

Ured koordinatora za reformu javne uprave je već 2014. godine imenovao radnu grupu za upravljanje kvalitetom koja je postepeno prolazila kroz CAF obuku, zajedno s kolegama i kolegicama iz Agencije za državnu službu, te je 2015. godine uz podršku Programa i stručnjake iz EIPA-a provela prvu samoprocjenu u skladu s CAF-om. Jedanaest članova ove grupe su tokom tri mjeseca u 2015.godini naporno i aktivno radili na aktivnostima prve samoprocjene, a što je bio dodatak njihovim svakodnevnim poslovima. Ovime su članovi grupe, a i menadžment Ureda pokazali spremnost da se izdvoje potrebni resursi kako bi se samoprocjena obavila profesionalno i u dogovorenom roku.

Rad grupe za samoprocjenu je, prema riječima eksperata EIPA-e Patricka Staesta i Nicka Thijsa, rezultirao visokokvalitetnim izvještajem, a sama grupa i menadžment Ureda koordinatora za reformu javne uprave ocjenjeni su kao iznimno posvećeni uvođenju upravljanja kvalitetom u Uredu, o čemu se više detalja može pronaći ovdje.

Centralna banka BiH je tokom 2015. godine provela analizu stanja u skladu s zahtijevima ISO 9001, te je nakon datih preporuka donesena odluka za sveobuhvatnom obukom uposlenika Centralne banke BiH iz ISO 9001, kao i za implementacijom integrisanog sistema upravljanja kvalitetom u skladu s ISO 9001 i ISO 27001, uz tehničku pomoć Programa. Imenovan je tim za kvalitet koji će zajedno s konsultantom pratiti sve procese uvođenja sistema upravljanja kvaliteta.

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje je tokom 2015. i početkom 2016. godine implementirala sistem upravljanja kvalitetom u skladu s ISO 9001, te je donesena odluka za sveobuhvatnom obukom grupe za kvaliteta iz navedenog standarda, uz tehničku pomoć Programa. Imenovani tim za kvalitet je pokazao izvanredne rezultate u implementaciji ovog standarda.

Agencija za državnu službu je prva institucija koja je u martu 2016. godine dobila profesionalnu podršku mentorstva Ureda koordinatora za reformu javne uprave u uvođenju CAF-a. Održan je prvi seminar, dogovoreni su sljedeći koraci, te je imenovana grupa za samoprocjenu dogovorila sljedeće korake u procesu, te je s trenerima iz Ureda dogovoren dalji plan aktivnosti kako bi se do jeseni završio proces samoprocjene.

Agencija za statistiku BiH će biti druga institucija koja će uz mentorstvo Ureda koordinatora za reformu javne uprave krenuti u proces samoprocjene prema CAF-u tokom 2016. godine. Održan je prvi sastanak s koordinatorom imenovane grupe za kvalitet te je dogovoren vremenski okvir za proces samoprocjene tokom 2016. godine.

Agencija za državnu službu BiH provela ispitivanje zadovoljstva korisnika obukom

— Korisnici čije je mišljenje i zadovoljstvo ispitano su bili državni službenici registriani u sistemu upravljanja obukama TMS. Od ukupno 2100 korisnika, odgovor na anketu je dalo 350 tokom 10 dana trajanja ankete u decembru 2015. godine. Cilj ankete koju je provela Agencija za državnu službu BiH (ADS BiH) je bilo ispitivanje zadovoljstva kompletnom obukom budući da je tokom 2014. godine anketa preobličena u elektronsku formu. Udio ispitanika koji su obuku ocijenili sa “zadovoljan“ ili „veoma zadovoljan“ iznosi od 91 do 100 posto.

Rezultate ankete pročitajte u cijelosti ovdje.

Program jačanja javnih Institucija kroz tematsku oblast Upravljanje kvalitetom podržava sistematsko uvođenje prakse ispitivanja zadovoljstva korisnika uslugama institucijama javne uprave. U toku 2013. godine Program je podržao izradu metodologije i provedbu inicijalnog ispitivanja zadovoljstva korisnika i građana u Uredu koordinatora za reformu javne uprave, Direkciji za evropske integracije, Agenciji za javne nabavke BiH, Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH (HEA) te Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH (APOSO). Prošle godine su četiri institucije korisnice (Agencija za statistiku BiH, HEA, APOSO i ADS BiH) samostalno provele ispitivanja zadovoljstva korisnika.

Izvor: iLearn.gov.ba (Agencija za državnu službu BiH)

Srećni praznici!

Tim Programa jačanja javnih institucija u BiH želi svim posjetiocima stranice srećne praznike i uspješnu novu godinu!

Sretni praznici! Sretni blagdani! Season's Greetings! Frohe Festtage!

 

Pregled rezultata Programa u 2015: Proaktivna transparentnost u javnoj upravi u BiH

— Program jačanja javnih institucija u BiH kroz tematsku oblast Komunikacije i upravljanje znanjem podržava četiri institucije korisnice (Ured koordinatora za reformu javne uprave – PARCO, Agencija za statistiku BiH – BHAS, Direkcija za evropske integracije – DEI i Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta – HEA) u unapređenju strateških komunikacija što uključuje unapređenje transparentnosti rada institucija, poboljšanje saradnje s civilnim društvom, izgradnju komunikacijskih kapaciteta, uvođenje novih alatki i pristupa u praksi poput strateškog komuniciranja s građanima putem društvenih medija.

Mjere u ovoj oblasti su zasnovane na ciljevima i mjerama iz reformske oblasti Institucionalna komunikacija u okviru reforme javne uprave u BiH. U martu 2014. godine Program je podržao koordinaciju aktivnosti s akterima civilnog društva u procesu zagovaranja pristupa Bosne i Hercegovine Partnerstvu za otvorenu vlast (OGP). Tom prilikom su izrađeni konkretni prijedlozi za mjere koje Program može podržati a koje su usklađene s principima i obavezama Partnerstva. Jedna od tih mjera jeste i povećanje proaktivne transparentnosti u institucijama korisnicama.

U pripremama za provedbu ove mjere utvrđeno je da je u prvom koraku potrebno definirati šta je i zašto je bitna proaktivna transparentnost te definirati standarde proaktivne transparentnosti koji odgovaraju stvarnom stanju i potrebama. Posebno bitnim se pokazalo da je potrebno ovaj okvir utvrditi zajedničkim naporima s članovima organizacija civilnog društva te su u provedbu mjera aktivno uključene i predstavnice Transparency Internationala BiH, Centra za društvena istraživanja Analitika te Centra za istraživačko novinarstvo – CIN.

 

 

 

Program je podržao niz radionica (prva je održana 30. jula, druga 25. augusta i treća 4. septembra 2015.) tokom kojih su predstavnici četiri institucije korisnice, tri organizacije civilnog društva te predstavnici Službe za informisanje Vijeća ministara BiH, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije te Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH izradili dva ključna dokumenta:

 • Politiku proaktivne transparentnosti u javnoj upravi, policy dokument koji predstavlja argumentiranu, stručnu osnovu za pokretanje inicijative za unapređenje proaktivnog objavljivanja informacija te daje jasne smjernice i preporuke za djelovanje u ovoj oblasti. Dokument na bosanskom preuzmite ovdje, na hrvatskom ovdje, na srpskom ovdje te na engleskom ovdje.
 • Standarde proaktivne transparentnosti u javnoj upravi, dokument koji precizira standardne informacije za proaktivnu objavu, razvrstane po vrstama informacija i nivoima zrelosti a koji je zasnovan na najboljim praksama u ovoj oblasti te savremenim potrebama. Dokument na bosanskom preuzmite ovdje, na hrvatskom ovdje, na srpskom ovdje te na engleskom ovdje.

Oba dokumenta, kao i iskustva svih uključenih organizacija predstavljena su kroz javnu kampanju o proaktivnoj transparentosti koju je Program podržao. U kampanji pod nazivom Imate pravo da znate, koja je provedena od polovine augusta do polovine oktobra 2015. godine, izrađeni su dodatni sadržaji koji su javnosti predstavili inicijativu za proaktivnu transparentnost i to, između ostaloga:

Kruna kampanje je bila organizacija Konferencije o proaktivnoj transparentnosti u javnoj upravi na Međunarodni dan prava javnosti da zna (Međunarodni dan slobode pristupa informacijama) 28. septembra 2015. Konferenciju su otvorili koordinator reforme javne uprave u BiH dr. Dragan Ćuzulan, direktor HEA-e dr. Husein Nanić, v.d. direktora TI BiH Lejla Ibranović te rukovodilac Programa jačanja javnih institucija Reinhard Lüke. Konferencija je uspjela prikupiti oko 80 učesnika, većinom predstavnika organa javne uprave s nivoa BiH, te brojne predstavnike medija i nevladinih organizacija. U okviru konferencije održan je i okrugli sto na temu proaktivne transparentnosti a u saradnji s TI BiH organizirana je i panel diskusija o široj oblasti slobode pristupa informacijama i OGP-ja u BiH.

 

 

Konferencijom ova inicijativa nije završena već je tek započeta. Institucije korisnice su se tokom konferencije opredijelile za unapređenje vlastite proaktivne transparentnosti u narednih godinu dana a u skladu sa zajednički izrađenim i predstavljenim standardima. Već u narednim sedmicama institucije su pokazale da je ovo opredjeljenje zaživjelo te su, naprimjer, mediji već u sljedećem mjesecu prepoznali napredak koji po ovom pitanju ostvaruje PARCO.

Nadalje, inicijativa je predstavljena i članovima nadzornog tima za reformsku oblast Institucionalna komunikacija te je namjera Programa podržati da se izrađeni policy dokument i standardi diseminiraju i usvoje kroz strukture reforme javne uprave. Predstavnici institucija korisnica će promovirati proaktivnu transparentnost te ostvarene rezultate iz vlastite prakse a Program će omogućiti dalju razmjenu iskustava s predstavnicima javnih institucija i organizacija civilnog društva.

 

Uspješno obavljena samoprocjena Ureda koordinatora u okviru CAF procesa

— Tokom protekla tri mjeseca Ured koordinatora za reformu javne uprave aktivno je radio na prvoj samoprocjeni u okviru implementacije CAF modela za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi. Zajedno sa ekspertima iz Europskog instituta za javnu upravu (EIPA) uspješno se implementiraju koraci samoprocjene, a tokom sljedeće sedmice je planirana prva obuka za buduće trenere iz oblasti CAF-a, kojoj će pored predstavnika PARCO-a prisustvovati i predstavnici Agencije za državnu službu BiH.

Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave je tokom prioritizacijskog seminara koji je održan 8. i 9. 12. 2015. u Sarajevu naglasio važnost procesa samoprocjene: „Model upravljanja kvalitetom u javnoj upravi CAF smatram izuzetno važnim za sve institucije. Samoprocjena kao integralni dio CAF-a predstavlja priliku objektivnog preispitivanja svih procesa institucije kao i postavljanje prioriteta i strateških ciljeva. Model je sam po sebi kompatibilan svih strateških ciljevima reformisane javne uprave. Uključivanje zaposlenih i menadžmenta kroz formiranje radne grupe za samoprocjenu daje ovom procesu posebnu notu posvećenosti, šta bi kroz uspješnu implementaciju trebalo da identifikuje mjera za poboljšanje rada institucije.“
Rad grupe za samoprocjenu je, prema riječima eksperata EIPA-e Patricka Staesta i Nicka Thijsa, rezultirao visokokvalitetnim izvještajem, a sama grupa i menadžment Ureda koordinatora za reformu javne uprave ocjenjeni su kao iznimno posvećeni uvođenju upravljanja kvalitetom u Uredu.

Ured koordinatora za reformu javne uprave je u okviru sistematskog uvođenja upravljanja kvalitetom u javnoj upravi preveo i objavio CAF smjernice 2013, koje detaljno objašnjavaju cijelokupni proces samoprocjene. Program jačanja javnih institucija ovom procesu pruža tehničku podršku. Tako su u okviru prethodnih aktivnosti Programa prevedene i CAF smjernice “Unapređenje javnih organizacija kroz samoprocjenu”.

Dokument na bosanskom jeziku možete preuzeti ovdje, na hrvatskom jeziku ovdje te na srpskom jeziku ovdje. Originalni dokument na engleskom jeziku pročitajte ovdje.

Izvor: Ured koordinatora za reformu javne uprave