Obuka za državne službenike institucija BiH koji rade na procjeni utjecaja propisa

Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, uz podršku njemačkog GIZ-a koji po nalogu Vlade SR Njemačke u BiH provodi Program jačanja javnih institucija u BiH, te Agencije za državnu službu BiH i Ureda koordinatora za reformu javne uprave, organizirao je u Sarajevu 17. i 18.09.2019. obuku za državne službenike institucija BiH koji rade na procjeni utjecaja propisa, kao jednog od prioriteta Strategije reforme javne uprave u BiH.


Procjena utjecaja propisa se kao novina u pravnoj regulativi BiH proaktivno počela provoditi za propise koji se predlažu u plan normativno-pravnih aktivnosti institucija BiH i Vijeća ministara BiH, a Generalni sekretarijat je centralno koordinirajuće tijelo ovog postupka.


Evropska komisija je u svom Mišljenju o zahtjevu BiH za članstvo u EU ukazala na potrebu sveobuhvatne procjene utjecaja predloženih propisa i unapređenja zakonodavnih procedura i usvajanja propisa u ovom segmentu.


Cilj Programa jačanja javnih institucija u BiH je osposobiti odabrane javne institucije da primjenjuju principe javne uprave za transparentno, odgovorno, efektivno i efikasno pružanje javnih usluga. Program doprinosi reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini koja je s jedne strane usmjerena ka zahtjevima procesa integracija u EU, a s druge doprinosi održivom društvenom i ekonomskom razvoju zemlje.

Tekst i foto: Ured koordinatora za reformu javne uprave, www.parco.gov.ba

Dogovorena suradnja Generalnog tajništva Vijeća ministara BiH i njemačkog GIZ-a

Generalni tajnik Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Robert Vidović održao je danas (25. 7. 2019. godine) u Sarajevu sastanak s Mathiasom Mühleom, GIZ rukovoditeljem Programa jačanja javnih institucija Bosne i Hercegovine, i predstavnicima Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH (PARCO).

Na sastanku je dogovoreno da Generalno tajništvo Vijeća ministara BiH bude jedan od nekoliko korisnika Programa jačanja javnih institucija u BiH. GIZ po nalogu Vlade SR Njemačke pomaže različite projekte potpore u BiH, a sve u cilju kako bi javne institucije primjenjivale načelo javne uprave u svrhu transparentnog, odgovornog,  učinkovitog i efektivnog pružanja javnih usluga.

Predstavnici Generalnog tajništva Vijeća ministara BiH na sastanku su iskazali potrebu za potporom organiziranju obuka za državne službenike koji rade na poslovima izrade programa rada institucija BiH i državne službenike koji rade na procjeni utjecaja propisa, što je novina u pravnoj regulativi, a koja je sastavni dio planova i programa institucija BiH.

Plan je da što veći broj državnih službenika prođe obuku na temu „Izrada i kontrola prethodne procjene utjecaja propisa za normativno-pravne propise koji se predlažu u plan aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine“. Agencija za državnu službu BiH i Ured koordinatora za reformu javne uprave bi bili uključeni u cjelokupan proces implementacije projekta u vidu organiziranja dvodnevne obuke, a predavači spomenute obuke bi bili državni službenici Generalnog tajništva Vijeća ministara BiH. Generalnom tajništvu Vijeća ministara BiH je dodijeljena nadležnost središnjeg koordinirajućeg tijela za procjenu utjecaja propisa.

U vezi s dodijeljenom nadležnošću Generalno tajništvo razmatra prijedlog plana normativno-pravnih aktivnosti institucija BiH i vrši uvid u dostavljene obrasce prethodne procjene te, po ocijenjenoj potrebi, vraća obrazac prethodne procjene instituciji BiH na doradu.

Dosadašnja iskustva rada u ovoj oblasti ukazuju na nedostatak iskustva i vještina državnih službenika koji rade na poslovima izrade planova i programa institucija BiH, kao i poslovima procjene utjecaja propisa, iz čega proizlazi potreba unapređenja cjelokupnog procesa izrade planskih dokumenata kroz održavanje praktičnih obuka državnih službenika institucija BiH. Praktičnu obuku bi vodilo Generalno tajništvo Vijeća ministara,  potpomognuto i vanjskim ekspertom iz ove oblasti, kojeg predloži GIZ.

GIZ je prepoznao značaj zajedničke suradnje, te i kroz desetogodišnje djelovanje i pomoć u ovoj i sličnim oblastima reforme javne uprave u BiH, unapređuje i harmonizaciju procesa planiranja i razvoja, te unapređuje koordinaciju prioriteta naše zemlje na putu EU.

Kvalitetniji planovi rada institucija BiH će doprinijeti i kvaliteti plana i programa Vijeća ministara BiH. Razvijanje koordinacije procesa u ovom segmentu će poboljšati učinkovitost i funkcionalnost Generalnog tajništva Vijeća ministara u smislu pružanja potpore drugim institucijama.

Generalno tajništvo je spremno ići u proces reforme javne uprave i europskih integracija, u segmentu razvoja i unapređenja poslova koji se odvijaju unutar Generalnog tajništva Vijeća ministara BiH, na sastanku je zaključio generalni tajnik  Vijeća ministara BiH.

Rukovoditelj programa GIZ-a za oblast jačanja javnih institucija Bosne i Hercegovine je iskazao spremnost pomoći Generalnom tajništvu kroz plan i program potreba Generalnog tajništva Vijeća ministara BiH za 2020. godinu, a sastanak će rezultirati i financijskom pomoći u provedbi obuka državnih službenika koje će se realizirati već u rujnu 2019. godine.

Izvor (tekst i foto): Generalno tajništvo Vijeća ministara BiH, www.vijeceministara.gov.ba

Održana radionica zajednice praktičara za strateško planiranje u BiH

U organizaciji njemačkog GIZ-a koji provodi Program jačanja javnih institucija u BiH, Direkcije za ekonomsko planiranje BiH i Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu je 18. 6 .2019. održana radionica zajednice praktičara za strateško planiranje u BiH iz oblasti djelovanja programa koji se odnosi na Razvoj politika i koordinaciju, komponenta Planiranje.

Radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva pravde BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva transporta i komunikacija BiH, Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH, Direkcije za evropske integracije BiH, Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

Cilj ove radionice je provođenje procjene uticaja za uspostavljanje sistema dugoročnog planiranja u BiH.

Izvor (tekst i foto): Ured koordinatora za reformu javne uprave, www.parco.gov.ba

Održan CAF seminar o prioritetizaciji sa Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka

U sklopu procesa uvođenja sistema upravljanja kvalitetom u javnu upravu u Bosni i Hercegovini, Ured koordinatora za reformu javne uprave pruža podršku institucijama pri uvođenju sistema upravljanja kvalitetom zasnovanom na modelu Zajedničkog okvira za samoprocjenu – Common Assessment Framework (CAF). Tako su predstavnici Ureda koordinatora u četvrtak i petak, 13. i 14.06.2019. godine održali CAF seminar o prioritetizaciji sa predstavnicima Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, a uz podršku Programa jačanja javnih institucija, koji po nalogu Savezne vlade Njemačke provodi GIZ. Seminar o prioritetizaciji je posljednja od tri faze samoprocjene kroz koje prolaze institucije koje se odluče za ovaj proces, a što za rezultat ima izradu plana unapređenja institucije.

Uvođenje modela upravljanja kvalitetom institucijama javne uprave treba da osigura unapređenje kvaliteta usluga koje institucije pružaju građanima i drugim korisnicima usluga, kao i podizanje ukupnog nivoa organizacione efikasnosti, kapaciteta i sposobnosti organizacije u svim bitnim aspektima njenog rada. Na ovaj način organizacije javne uprave kroz unapređenje vlastitog rada i performansi dostižu i standarde javne uprave, što doprinosi ostvarivanju ukupnih ciljeva reforme javne uprave.

Napominjemo da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojim zaključkom sa sjednice održane 08.02.2017. godine preporučilo institucijama BiH da razmotre uvođenje nekog od preporučenih modela za upravljanje kvalitetom, a između ostalog i CAF model.

Izvor (tekst i foto): Ured koordinatora za reformu javne uprave, www.parco.gov.ba

Agencija za javne nabavke provodi ispitivanje zadovoljstva korisnika

Na poziv Ureda koordinatora za reformu javne uprave u saradnji s Programom jačanja javnih institucija kojeg u BiH po nalogu Saveznog ministarstva za ekonomiju i saradnju implemetira njemački GIZ, Agencija za javne nabavke BiH je iskazala interes za učešće u ispitivanju zadovoljstva korisnika. S tim u vezi smo napravili anketu kojom želimo ispitati zadovoljstvo korisnika naših usluga i napraviti analizu njihovih potreba.

U anketi ćemo se fokusirat na pronalazak odgovora na sljedeća pitanja:

1. Da li su korisnici naših usluga koje se odnose na pružanje savjetodavne i tehničke pomoći, korištenje informacijskog sistema e-Nabavke i prisustva Agencije na društvenim mrežama zadovoljni?

2. Ako nisu, zašto?

Cijenimo da poznavanjem korisnikovih očekivanja i njegovog zadovoljstva uslugama koje pružamo je infromacija koja će nam pružiti značajne mogućnosti u donošenju poslovnih odluka.

Anketa je poslana na 14.340 korisnika Portala javnih nabavki i provodi se u periodu od 05.06-20.06.2019.godine.

Izvor (tekst i fotografija): Ured koordinatora za reformu javne uprave, www.parco.gov.ba; Agencija za javne nabave BiH, www.javnenabavke.gov.ba

Globalni samit Partnerstva za otvorenu vlast

Predstavnici Bosne i Hercegovine na Samitu OGP-a u Ottawi

U gradu Ottawi u Kanadi u periodu od 29.05 – 31.05.2019. godine održan je Globalni samit Partnerstva za otvorenu vlast (OGP) kojem su u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave prisustvovali Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave i viša stručna saradnica za odnose s javnošću u Uredu koordinatora Vedrana Faladžić.

Sаmit je okupio 79 zemalja članica i 20 lokalnih vlada OGP-a. Također Samitu su prisustvovali predstavnici regionalnih vlada, civilnog društva, multilateralnih organizacija, akademskih krugova i šire. Cilj samita je razmjena znanja i zajedničko stvaranje rješenja za otvorenije i transparentnije vlade širom svijeta.

Samit OGP-a ugostio je reformatore kako bi razmotrili načine kako iskoristiti otvorene vladine inicijative i alate za izgradnju jačih, odgovornijih i odgovornijih demokracija; usmjeravajući ambicioznu agendu oko ključnih tema uključivanja, sudjelovanja i uticaja otvorene vlade.

Vlada Kanade pozvala je vlasti i civilnog društvo da učešće na samitu iskoriste kao priliku za provedbu konkretnih aktivnosti koje se bave ključnim temama i žarišnim područjima sаmita: spol i uključivanje, građanski prostor i jačanje demokratskog upravljanja u digitalnom dobu.

Pored predstavnika Ureda koordinatora za reformu javne uprave, učešće na ovom događaju će uzeti predstavnici Ministarstva pravde BiH te predstavnik njemačkog GIZ-a.

Inače, njemački GIZ kroz Program jačanja javnih institucija u BiH podržava nastojanja vlasti u BIH da implementiraju Partnertsvo za otvorenu vlast i u našoj zemlji.

Kanadski premijer zvanično otvorio šesti Globalni samit OGP

Kanadski premijer Justin Trudeau je 29. maja 2019. i zvanično otvorio šesti Globalni samit Partnerstva za otvorenu vlast (OGP) koji se održavao od 29-31. maja u Ottawi.

Skoro stotinu zemalja poslalo je svoje predstavnike iz vlada i civilnog društva da raspravljaju o akcijama koje će doprinijeti većoj demokratizaciji društva na globalnom nivou. Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave i Vedrana Faladžić, viša stručna saradnica za odnose s javnošću, zajedno sa kolegama iz Ministarstva pravde BiH, Goranom Kučerom i Nedžadom Salmanom, prisustvuju ovom događaju.

“Samit za BiH ima poseban značaj jer je juče na sastanku Upravnog odbora OGP konstatovano da je Savjet ministara BiH usvojio Akcioni plan za OGP čime je BiH vraćena u aktivne članice ove Inicijative. UO Inicijative je u decembru prošle godine BiH proglasio neaktivnom članicom jer od 2014, kada je postala punopravna članica, nije podnijela nijedan Akcioni plan”, izjavio je Dragan Ćuzulan, predsjedavajući Savjetodavnog vijeća za implementaciju OGP u BiH.

On je istakao konstataciju kanadskog premijera da Globalni samit dolazi u posebno kompleksnom trenutu kada više od polovine članica OGP, kako se to navodi u Globalnom izvještaju, ima probleme u vezi ostvarivanja građanskih prava.

“Sjajno je vidjeti ovoliki broj reformatora na jednom mjestu koji zajedno, kao predstavnici vlada i civilnog društva, rade na jačanju demokratije i vraćanju povjerenja građana, jer danas političke elite koje su se odvojile od običnog čovjeka imaju odgovornost za retrogradne procese koje su sve prisutniji u našim društvima. Zato je potrebna politika zasnovana na dokazima, a ne na populističkoj retorici,” rekao  je Ćuzulan.

Izvršni direktor OGP Sanjay Pradhan nada se da će Samit ponuditi rješenja o novim vladinim pristupima koji će doprinijeti demokratizaciji društva. On je ocijenio da je u porastu trend da vlade ograničavaju građanski prostor te da se mora zaustaviti trend širenja dezinformacija i kršenje prava na privatnost.

Učesnicima se obratila i kanadska ministrica inovacija Joyce Murray i, između ostalog, kazala da je otvorena vlada  u osnovi sredstvo za izgradnju povjerenja u institucije kroz otvoreni dijalog sa informisanom javnošću i sa uključivanjem građana.

Tokom samita učesnici i učesnice su dijelili ideje i rješenja u vezi s digitalizacijom društva, rodnom ravnopravnosti, otvorenim podacima i u vezi s drugim izazovima koji su bitni za OGP.

Završen Samit u Ottawi: povećati rodnu ravnopravnost kroz otvorene vlade je cilj OGP za 2019.

Kriza demokratije i povećanje autoritarnosti, napadi na novinare, sužavanje građanskih prava i sloboda, povećanje rodne ravnopravnosti kroz otvorene vlasti, samo su neka od pitanja kojima su se bavili predstavnici zemalja, članica Partnerstva za otvorenu vlast (OGP) na 6. Globalnom samitu OGP-a koji je održan u glavnom gradu Kanade Ottawi.

Kroz niz sesija u ova tri dana pokušalo se odgovoriti na pitanja kako Partnerstvo  za otvorenu vlast može pomoći zemljama da postanu još otvorenije i odgovornije prema njihovim građanima.

Konstatovano je da elitne grupe često donose odluke bez perspektive, iskustva i stručnosti žena te su one uklonjene od svakodnevnih izazova, a zbog čega politike posljedično trpe. Feministička inicijativa otvorene vlade ima za cilj korištenje istraživanja i djelovanja kako bi ohrabrila vlade i civilno društvo da podrže nove inicijative koje vode ka unapređenju polova u otvorenoj vladi.

Članice OGP-a izvršile su oko 4.000 reformi otvorene vlade (u više od 100 dvogodišnjih planova) ali manje od dva posto tih reformi, odnosno akcijskih mjera izričito su naglasile žene ili spol. Poruka članica OGP-а je jasna da „ako želimo vidjeti bolju, odgovorniju, transparentniju i odgovorniju vladu, moramo poduzeti promišljene korake kako bismo osigurali da su svi glasovi, i žena i LGBT populacije, uključeni u otvorenu vladu. Svi moramo djelovati – sada“.

Na ovogodišnjem Samitu predstavljena je i prva sveobuhvatna procjena stanja otvorene vlade. Ovaj izvještaj daje temeljit pregled napretka koji su ostvarile zemlje članice OGP-a u prvih osam godina partnerstva. Izvještaj se bavi pitanjima:  da li su obaveze vlada uticajne, jesu li one usmjerene na najhitnije izazove našeg društva, jesu li one rezultat zajedničkog, odgovornog načina upravljanja i, što je važnije, pomažu li u zaštiti demokracije između izbora.

U izvještaju je, između ostalog konstatovano, da istraživanja usmjerena na ekonomski učinak transparentnosti ukazuju na stalan napredak. Postoje dokazi da je poboljšana transparentnost u relevantnim politikama snažno povezana s boljim ekonomskim rezultatima. Također, konstatovano je da je otvorena vlada mnogo više od transparentnosti te da transparentno objavljene informacije moraju biti korisne i upotrebljive. Više od dvije trećine mjera kroz akcione planoe uključuju pitanje transparentnosti ali polovina njih ne opisuje način za postizanje veće odgovornosti vlada, kroz učešće građana, žalbene mehanizme i sl…

Naglašeno je da se sužava prostor za građanski aktivizam.  Ugrožena je i sloboda medija. OGP preporučuje svojim članicama da se ova pitanja mogu riješiti i kroz akcione planove zemalja.

Sažetak izvještaja na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.

Učešće na ovom Samitu uzeli su predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave i predstavnici Ministarstva pravde BiH, koji su u Ottawi imali i bilateralne sastanke sa predstavnicima OGP-а.

U okviru Samita održan je i Upravni odbor OGP-а gdje je konstatovano da je Vijeće ministara BiH usvojilo prvi Akcioni plan za implementaciju Partnerstva za otvorenu vlast u BiH te da on definiše sedam mjera koje su kokreirane u saradnji sa civilnim društvom u BiH. Izvršni direktor OGP-а Sanjay Pradhan pohvalio je BiH za izradu prvog Akcionog plana.

Učešće predstavnika Ureda koordinatora za reformu javne uprave na ovogodišnjem Samitu u Ottawi podržao je njemački GIZ kroz Program jačanja javnih institucija.

Partnerstvo za otvorenu vlast, inicijativa koja je krenula od bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame, a kojoj je BiH pristupila 2014. godine, danas broji 79 članica i 20 lokalnih lokalnih članova koji rade zajedno s hiljadama organizacija civilnog društva. Svake dvije godine, svaka članica podnosi akcioni plan koji je zajednički osmišljen s civilnim društvom, u kojem se navode konkretne obveze za jačanje transparentnosti, odgovornosti i učešća javnosti u vlasti.

Iz izvještaja OGP-a / Pojedine inovacije u otvorenoj vladi:

  • Srbija osigurava održivost sredstava za organizacije civilnog društva,
  • Irska je poduzela korake u svom akcijskom planu kako bi zaštitila zviždače,
  • Srbija je započela istrage ubistava novinara, što je inspirisalo obližnju Crnu Goru da preduzme slične
    akcije,
  • Organizacije civilnog društva koristile su zakone o slobodi informisanja kako bi dobile i ocijenile policijske protokole u sedam zemalja srednje i istočne Evrope,
  • Albanija je koristila otvorene ugovore za kompanije u vlasništvu žena.

Izvor (tekst i fotografije): Ured koordinatora za reformu javne uprave, www.parco.gov.ba

13. sastanak međuinstitucionalne radne grupe za upravljanje kvalitetom

Međuinstitucionalna radna grupa za upravljanje kvalitetom se sastala u srijedu, 22.5.2019 u Sarajevu, u proširenom sastavu s članicama i članovima Agencije za državnu upravu RS i Agencije za državnu službu FBiH. Sastanku su prisustvovali predstavnici i predstavnice  Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Agencije za državnu službu BiH, Agencije za statistiku BiH, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, Agencije za visokoškolsko obrazovanje i osiguranje kvalitete, Centralne Banka BiH i Instituta za standardizaciju BiH. Imajući u vidu neophodnost saradnje u ovoj oblasti, grupa je dogovorila načela budućeg rada, uzimajući u obzir sve veći interes institucija za uvođenje sistema i alata upravljanja kvalitetom.

Ova platforma ima za cilj razmjenu znanja iz oblasti upravljanja kvalitetom, te pružanje stručne podrške institucijama na svom putu prema izvrsnosti putem mentorstva, izrade raznih metodoloških smjernica iz CAF (Common Assessment Framework) i ISO standarda, s posebnim fokusom na otvaranje institucija prema korisnicima i građanima i građankama BiH. Do sada su članovi i članice ove grupe uspjeli izraditi Metodološke smjernice za implementaciju ISO standarda u javnoj upravi te smjernice za ispitivanje zadovoljstva korisnika, te nedavno i smjernice za ispitivanje zadovoljstva uposlenih u javnoj upravi.

Sljedeći sastanak grupe je dogovoren za septembar 2019. s ciljem pripreme konferencije o upravljanju kvalitetom za novembar 2019, a tematske radionice mogu biti održavane po potrebi.

Unapređenje proaktivne objave informacija kao obaveza i praksa: treća radionica održana u Sarajevu

— U Sarajevu je 11. i 12. aprila 2019. u organizaciji Programa jačanja javnih institucija u BiH održana treća u nizu radionica o proaktivnoj transparentnosti u javnoj upravi u BiH. Radionicu organiziraju institucije članice međuinstitucionalne radne grupe za komunikacije Ured koordinatora za reformu javne uprave, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Direkcija za evropske integracije i Agencija za statistiku BiH uz stručnu podršku njemačkog GIZ-a.

Cilj radionice bila je razmjena praksi i iskustava u unapređenju provedbe standarda proaktivne transparentnosti, koji su zaključcima Vijeća ministara BiH sa sjednice održane 3. decembra 2018. godine usvojeni kao obaveza za sve institucije na nivou BiH. Radionici su prisustovale predstavnice Državne agencije za istrage i zaštitu, Ministarstva finansija i trezora BiH, Agencije za policijsku podršku BiH, Agencije za nadzor nad tržištem BiH, Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH te Centralne izborne komisije BiH. Prezentatori i moderatori radionice su bili Slavica Škoro. stručna savjetnica u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Vedrana Faladžić, viša stručna saradnica u Uredu koordinatora za reformu javne uprave i Elvis Mujanović, savjetnik u njemačkom GIZ-u.

Prva radionica je održana u novembru 2018. godine, a druga u februaru ove godine.

Usvojen prvi akcioni plan za otvorenu vlast u BiH

Na sjednici održanoj 4. aprila 2019. Vijeće ministara BiH je usvojilo prvi akcioni plan za provedbu inicijative “Partnerstvo za otvorenu vlast” (Open Government Partnership, OGP) u Bosni i Hercegovini.

Akcioni plan Vijeća ministara BiH za provođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za period 2019 – 2021. izradile su institucije u suradnji s organizacijama civilnog društva i stručnu podršku njemačkog GIZ-a.

Riječ je o prvom Akcionom planu, nakon što je Bosna i Hercegovina 2014. godine službeno pristupila multilateralnoj globalnoj inicijativi za transparentnost i otvorenost rada tijela javne vlasti  Partnerstvo za otvorenu vlast.

Akcioni plan usmjeren je na jačanje integriteta institucija, efikasnije upravljanje javnim resursima, poboljšanje javnih usluga primjenom otvorenih podataka, povećanje transparentnosti institucija, te poboljšanje saradnje i veće učešće civilnog društva u kreiranju javnih politika.

Mjere iz Akcionog plana odnose se na proaktivnu objavu informacija na web- stranicama institucija BiH i ispunjavanje standarda proaktivne transparentnosti, otvorene podatke u području statistike i javnih nabavki, izgradnju web-platforme za izradu planova integriteta institucija BiH, izradu budžeta za građane te uspostavljanje efikasnih mehanizama saradnje sa civilnim društvom.

Izvor: Ured koordinatora za reformu javne uprave, www.parco.gov.ba

Obilježena Sedmica otvorene vlasti

Globalna inicijativa Partnerstvo za otvorenu vlast pozvala je države koje su njene članice da se uključe u obilježavanje Sedmice otvorene vlasti. Open Gov Week predstavlja sedmicu u kojoj se aktivisti u oblasti otvorenosti vlasti iz svih krajeva svijeta sastaju, dijele ideje, diskutuju i donose rješenja i posvećuju se novim nivoima i načinima uključivanja građana u rad vlasti. Fokus ovogodišnjeg obilježavanja Sedmice otvorene vlasti je na povećanju različitosti partnera koji se uključuju u inicijativu.

Tim povodom Savjetodavno vijeće za implementaciju Partnerstva za otvorenu vlast u BiH organiziralo je press konferenciju koja je održana 14.03.2019. u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

O principima Partnerstva za otvorenu vlast, uz osvrt na trenutno stanje u BiH po pitanju ispunjavanja obaveza preuzetih pristupanjem ovoj inicijativi, govorili su: Dragan Ćuzulan, predsjedavajući Savjetodavnog vijeća te članovi ovog tijela: Leila Bičakčić, direktorica Centra za istraživačko novinarstvo, Nedžad Salman, pomoćnik ministra pravde BiH i Emsad Dizdarević, projekt menadžer u Transparency International BiH. Novinarima se obratio i Mathias Mühle, rukovodilac Programa jačanja javnih institucija koji po nalogu Savezne vlade Njemačke provodi njemački GIZ.

Koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan, koji je i predsjedavajući Savjetodavnog vijeća za implementaciju Inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH, kazao je kako je pristupanje toj inicijativi impliciralo preuzimanje odgovornosti i obaveze da će se BiH, kroz pripremu i implementaciju prvog akcionog plana opredijeliti za konkretan napredak u području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne uprave i uključivanje i osnaživanje građana i civilnog društva, borbe protiv korupcije i korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvaliteta usluga koje javna uprava pruža građanima.

Rukovodilac Programa jačanja javnih institucija koji po nalogu Savezne vlade Njemačke provodi njemački GIZ Mathias Mühle je, govoreći o tome zašto Vlada SR Njemačke podržava Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH, kazao da su prije četiri godine počeli pružati stručnu pomoć.

Po njegovim riječima, od tada do danas počeli su dijalog između javnih institucija i civilnog društva, a rezultat tog dijaloga su zajedničke inicijative proaktivne transparentnosti.

Savjetodavno vijeće za implementaciju Inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH čine predstavnici sa nivoa Vijeća ministara BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH te predstavnici organizacija civilnog društva Transparency International u BiH (TI BiH), Centra za istraživačko novinarstvo (CIN), Udruženja građana Zašto ne i Centra za zastupanje građanskih interesa (CPI). Uredite Obilježena Sedmica otvorene vlasti