Agencija za javne nabavke BiH

Efektivni i transparentni procesi javnih nabavki su od ključne važnosti ne samo za svaki dalji proces evroatlantskih integracija BiH već i za legitimitet države BiH kao cjeline. Već neko vrijeme sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini je u fokusu međunarodne zajednice zbog čega su kapaciteti Agencije za javne nabavke i Ureda za razmatranje žalbi postali značajni za dalji razvoj cjelokupnog sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini.

Naš pristup zasnovan na potrebama klijenata i određenog nivoa fleksibilnosti stvara odličnu osnovu za saradnju i u potpunosti uključuje relevantne institucije u različitim oblicima tehničke pomoći koju mi pružamo. Kroz nekoliko IT projekata, aktivnosti obuka, poboljšanih internih i eksternih komunikacija i očekivanih strukturalnih promjena, efikasnost i transparentnost sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini bit će značajno poboljšani.

Posjetite službenu internetsku stranicu Agencije za javne nabavke BiH i Ureda za razmatranje žalbi.