APOSO

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO) je započela sa radom 2009. godine, savjetodavne je prirode time što relevantna ministarstva savjetuje u skladu sa donesenim zaključcima i preporukama na osnovu provedenih evaluacija.

Na osnovu niza razgovora i održanih radionica s odgovornim licima iz Agencije za predškolsko, osnovno i srednje i obrazovanje u 2011. godini je izrađen operativni plan. Ovaj plan pored relevantno postavljenih pitanja sadrži prve prijedloge mjera podrške za jačanje Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Nadamo se konkretnim rezultatima već u 2013. godini, gdje bismo trebali imati vidljiva poboljšanja u radu same Agencije, ali i u njenoj internoj i vanjskoj komunikaciji sa bitnim akterima i općom javnosti. Tako je jedna od definisanih aktivnosti uvođenje sistema za monitoring i evaluaciju sa strateškim ciljem praćenja i evaluacije postignuća APOSO-a. Zajedno smo izradili prijedlog za model podataka za eksterno vrednovanje učeničkih postignuća, koji je trenutno u fazi pripreme testiranja na tri pilot-mjesta u BiH. Obuka uposlenica i uposlenika APOSO-a je jedan od najbitnijih elemenata naše saradnje te u tom smislu na jesen 2012. započinjemo sa serijom od 12 obuka iz oblasti javne uprave, vođenja programa i projekata, prezentacijskih vještina i odnosa sa javnostima kao i sa specifičnom obukom za posebne djelokruge rada.

Aktivnosti APOSO-a su usmjerene na osiguranje kvaliteta obrazovanja u BiH kroz uspostavljanje standarda učeničkih postignuća, evaluaciju postignutih rezultata i razvoj zajedničkog jezgra nastavnih planova i programa u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju. Naš zajednički cilj je da APOSO bude prepoznatljiva institucija u orijentiranosti prema klijentima te se nadamo da ćemo zajedno doprinijeti boljem kvalitetu obrazovanja u BiH. Posjetite službenu internetsku stranicu Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH.